Lịch khai giảng các lớp NVSP tại Hà Nội tháng 5-2016

Lịch khai giảng các lớp NVSP tại Hà Nội tháng 5-2016. Khai giảng liên tục các lớp Nghiệp vụ sư phạm, Văn thư lưu trữ, Xoa bóp bấm huyệt, Công tác đoàn đội..

 

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

THÁNG 5/2016

Hotline: – 0983 223 056

CHƯƠNG TRÌNH HỌC KHAI GIẢNG NỘI DUNG ĐÀO TẠO HỌC PHÍ GỐC HỌC PHÍ

ƯU ĐÃI

Nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 21/5;

16/5

(Ni dung đào to) 2.300.000đ 2.000.000đ
Nghiệp vụ sư phạm dành cho Giảng viên ĐH, CĐ 15/5 (Ni dung đào to) 2.500.000đ 2.000.000đ
Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề trình độ sơ cấp nghề 14/5 (Ni dung đào to) 2.000.000đ
Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề trình độ TC, CĐ nghề 14/5 (Ni dung đào to) 2.500.000đ
Nghiệp vụ sư phạm Mầm non 14/5 (Ni dung đào to) 2.500.000đ 2.300.000đ
Văn thư lưu trữ – hành chính văn phòng 11/5 (Ni dung đào to) 2.500.000đ
Nghiệp vụ Thông tin – thư viện 22/5 (Ni dung đào to) 2.000.000đ
Nghiệp vụ công tác thiết bị trường học 22/5 (Ni dung đào to) 2.500.000đ
Nghiệp vụ tư vấn du học Liên hệ (Ni dung đào to) 2.000.000đ
Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục-đào tạo 4/6 (Ni dung đào to) 2.000.000đ
Nghiệp vụ Quản lý Mầm non 23/5 (Nội dung đào tạo) 3.000.000đ
Bồi dưỡng Triết học sau đại học 21/5 (Ni dung đào to) 2.500.000
Bồi dưỡng Hiệu trưởng trường Mầm non , Tiểu học, THCS 23/5 (Ni dung đào to) 3.500.000đ
Chứng chỉ Đoàn đội 14/5 3.000.000đ
Chứng chỉ xoa bóp bấm huyệt 14/5 3.000.000đ
Bảo mẫu 21/5 (Ni dung đào to) 2.000.000đ
Cấp dưỡng 21/5 (Ni dung đào to) 2.000.000đ
Kỹ năng soạn thảo văn bản 21/5 2.000.000đ

Facebook: https://www.facebook.com/trungtamnghiepvusupham/

 

Mọi cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia khóa học vui lòng liên hệ với trung tâm theo số điện thoại ở trên hoặc qua email để nhận được thông tin chi tiết về khóa học và mẫu đơn đăng ký tham dự!

Nghiệp vụ sư phạm
Nghiệp vụ sư phạm
Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên Đại học, Cao đẳng
Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên Đại học, Cao đẳng
Nghiệp vụ sư phạm mầm non
Nghiệp vụ sư phạm mầm non
Mẫu chứng chỉ Văn thư lưu trữ, hành chính văn phòng
Mẫu chứng chỉ Văn thư lưu trữ, hành chính văn phòng
Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề
Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề
Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề
Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề
Triết học
Triết học
Kỹ năng dạy học
Kỹ năng dạy học
Quản lý hành chính nhà nước
Quản lý hành chính nhà nước