Home / Tag Archives: chuc danh nghe nghiep

Tag Archives: chuc danh nghe nghiep

Phân hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở

Phân hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở.  Từ ngày 03/11/2015, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập được thực hiện theo Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV * Theo đó, chức danh nghề nghiệp giáo viên trong các …

Chi tiết