Home / Tag Archives: chung chi xang dau

Tag Archives: chung chi xang dau

Danh sách lớp Nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu tháng 4-2017

Danh sách lớp Nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu tháng 4-2017. Thời gian đào tạo 03 tháng. Học viên được cấp chứng chỉ theo đúng quy định sau khi kết thúc khóa học. DANH SÁCH LỚP NGHIỆP VỤ KINH DOANH XĂNG DẦU (THÁNG 4-2017) STT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI …

Chi tiết