Danh sách lớp Nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu tháng 4-2017

Danh sách lớp Nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu tháng 4-2017. Thời gian đào tạo 03 tháng. Học viên được cấp chứng chỉ theo đúng quy định sau khi kết thúc khóa học.

DANH SÁCH LỚP NGHIỆP VỤ KINH DOANH XĂNG DẦU

(THÁNG 4-2017)

STT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH
1 Nguyễn Tuấn Dang 21/08/1993 Sơn La
2 Lê Phi Trường 29/05/1998 Sơn La
3 Hoàng Văn Sơn 25/11/1982 Sơn La
4 Hoàng Thị Thu 22/03/1985 Sơn La
5 Bùi Thị Trang 26/11/1988 Sơn La
6 Nguyễn Quang Anh 22/01/1995 Lào Cai
7 Nguyễn Văn Ba 13/05/1992 Hà Nội
8 Nguyễn Sỹ Quân 03/03/1997 Hà Nam
9 Bùi Văn 05/10/1994 Nam Định
10 Trần Linh Hải 18/01/1990 Vĩnh Phúc
11 Nguyễn Văn Quý 22/07/1991 Quảng Ngãi
12 Đoàn Hữu Hoàng 29/12/1990 Thanh Hóa
13 Đào Văn Huy 04/02/1990 Quảng Ngãi
14 Trần Anh Hải 08/01/1992 Hải Dương
15 Nguyễn Văn Sự 13/11/1990 Hà Nội

Quản lý lớp: Mrs. Bích Hảo:

XEM => NỘI DUNG ĐÀO TẠO, MẪU CHỨNG CHỈ