Home / Tag Archives: kinh doanh

Tag Archives: kinh doanh

Danh sách lớp Nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu tháng 4-2017

Danh sách lớp Nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu tháng 4-2017. Thời gian đào tạo 03 tháng. Học viên được cấp chứng chỉ theo đúng quy định sau khi kết thúc khóa học. DANH SÁCH LỚP NGHIỆP VỤ KINH DOANH XĂNG DẦU (THÁNG 4-2017) STT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI …

Chi tiết

Điều kiện kinh doanh xăng dầu

Điều kiện kinh doanh xăng dầu. Nghị định này quy định về kinh doanh xăng dầu và điều kiện kinh doanh xăng dầu tại thị trường Việt Nam. Theo Nghị định số Số: 84/2009/NĐ-CP Điều kiện kinh doanh xăng dầu. Điều kiện kinh doanh xăng dầu. Chi tiết xem tại file đính …

Chi tiết

Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. Nghị định này quy định về hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và điều kiện để kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên thị trường. Nghị định số 107/2009/NĐ-CP Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng …

Chi tiết