Home / Tag Archives: danh sách lớp K06

Tag Archives: danh sách lớp K06

Danh sách lớp giảng viên ĐH-CĐ K06

thông báo

Danh sách lớp giảng viên ĐH-CĐ K06 DANH SÁCH LỚP NVSP GIẢNG VIÊN CĐ-ĐH K06 Quản lý lớp:  Ms. Hảo:                 Lớp Trưởng:   Lưu Đức Cường              Lớp phó:       – Nguyễn Thị Minh Hằng                   …

Chi tiết

Danh sách lớp NVSP giảng viên CĐ – ĐH k06

chứng chỉ triết học

Danh sách lớp NVSP giảng viên CĐ – ĐH k06     Quản lý lớp: Phan Thị Bích Hảo ( ) STT HỌ TÊN NGÀY SINH GT NƠI SINH           1 Nguyễn Thị Hồng Minh 10/03/1992 Nữ Hải Dương           2 Ưng Thị Hoài Thu 15/09/1992 Nữ Bắc Ninh           …

Chi tiết