Danh sách lớp giảng viên ĐH-CĐ K06

Danh sách lớp giảng viên ĐH-CĐ K06

DANH SÁCH LỚP NVSP GIẢNG VIÊN CĐ-ĐH K06

Quản lý lớp:  Ms. Hảo:                

Lớp Trưởng:   Lưu Đức Cường             

Lớp phó:       – Nguyễn Thị Minh Hằng    

                         – Nguyễn Thị Thúy Nga    

STT HỌ TÊN NGÀY SINH GT NƠI SINH
          1 Trần Tuấn Anh 17/04/1991 Nam Nam Định
          2 Hồ Hải Anh 09/01/1991 Nữ Hà Nội
          3 Ngô Đức Anh 10/09/1989 Nam Hải Dương
          4 Đỗ Thị Ngọc Ánh 19/05/1990 Nữ Bắc Giang
          5 Nguyễn Ngọc Bích 02/06/1988 Nữ Hà Nội
          6 Lê Ngọc Bích 25/03/1992 Nữ Hà Nội
          7 Bùi Minh Châu 20/09/1986 Nam Hòa Bình
          8 Mai Văn Chiến 12/11/1991 Nam Nam Định
          9 Lưu Đức Cường 11/09/1975 Nam Hà Nội
        10 Lê Thị Dung 26/05/1973 Nữ Quảng Ninh
        11 Hà Thị Hạnh Dung 28/05/1982 Nữ Nghệ An
        12 Nguyễn Trung Dũng 06/06/1990 Nam Hà Nội
        13 Hoàng Phi Dũng 19/11/1983 Nam Gia Lai
        14 Trần Thị Thu Giang 05/12/1991 Nữ Nam Định
        15 Đàm Nam 04/09/1990 Nữ Hà Nội
        16 Nguyễn Thị Minh Hằng 24/08/1992 Nữ Bắc Giang
        17 Nguyễn Thị Thái Hằng 06/01/1992 Nữ Hà Nội
        18 Lê Thị Hồng Hạnh 08/08/1992 Nữ Hà Tĩnh
        19 Phí Hồng Hạnh 10/09/1977 Nữ Hà Nội
        20 Lại Thị Hạnh 17/12/1989 Nữ Quảng Ninh
        21 Vũ Thị Hiền 28/09/1989 Nữ Hà Nội
        22 Nguyễn Thị Hiền 30/11/1979 Nữ Hà Tĩnh
        23 Vũ Thị Thanh Hoa 26/12/1992 Nữ Hải Dương
        24 Tạ Thị Hoa 10/11/1990 Nữ Hà Nội
        25 Mai Thị Kim Hòa 29/01/1990 Nữ Thanh Hóa
        26 Nguyễn Thị Hồng 13/04/1992 Nữ Vĩnh Phúc
        27 Phạm Thị Huế 07/08/1988 Nữ Hải Dương
        28 Lê Thanh Hương 10/06/1989 Nữ Thanh Hóa
        29 Nguyễn Thị Thanh Hương 30/11/1990 Nữ Hà Nội
        30 Đỗ Thị Mai Hương 11/12/1988 Nữ Nam Định
        31 Nguyễn Thị Hương Nữ Thanh Hóa
        32 Lê Thị Thu Hương 23/01/1980 Nữ Vĩnh Phúc
        33 Lê Thị Huyền 23/10/1991 Nữ Thanh Hóa
        34 Trần Thị Thu Huyền 05/02/1990 Nữ Hà Nội
        35 Nguyễn Thương Huyền 19/08/1991 Nữ Yên Bái
        36 Phan Văn Khải 09/05/1986 Nam Bắc Ninh
        37 Vương Hồng Khanh 02/10/1979 Nam Hưng Yên
        38 Ngô Văn Khương 26/05/1990 Nam Nam Định
        39 Hoàng Thị Lan 12/09/1987 Nữ Hà Nội
        40 Dương Thị Liêm 12/06/1991 Nữ Hà Nội
        41 Trịnh Thị Kim Liên 30/01/1986 Nữ Hà Nam
        42 Đồng Thị Kim Liên 21/02/1989 Nữ Hải Dương
        43 Phạm Thị Ngọc Linh 07/05/1987 Nữ Lạng Sơn
        44 Hoàng Thị Diệu Linh 21/01/1992 Nữ Yên Bái
        45 Phan Ngọc Linh 27/03/1990 Nam Nam Định
        46 Bùi Thị Như Loan 03/09/1989 Nữ Hòa Bình
        47 Vũ Thị 17/02/1990 Nữ Thanh Hóa
        48 Nguyễn Thị Hồng Minh 10/03/1992 Nữ Hải Dương
        49 Đoàn Như Nam 24/07/1982 Nam Quảng Ninh
        50 Nguyễn Thị Thúy Nga 16/05/1989 Nữ Thanh Hóa
        51 Phan Thị Nga 19/10/1990 Nữ Vĩnh Phúc
        52 Đỗ Thị Thu Ngân 26/10/1991 Nữ Vĩnh Phú
        53 Trần Minh Nguyệt 04/07/1989 Nữ Phú Thọ
        54 Nguyễn Thanh Nhàn 05/05/1990 Nữ Hà Nội
        55 Hoàng Thị Nhung 27/04/1990 Nữ Hà Nội
        56 Văn Thị Hương Nhung 10/07/1988 Nữ Quảng Ninh
        57 Trần Tuấn Phong 31/12/1977 Nam Hải Phòng
        58 Bùi Quang Phúc 28/09/1987 Nam Nam Định
        59 Phạm Lan Phương 24/04/1992 Nữ Hà Nội
        60 Nguyễn Anh Phương 05/08/1986 Nữ Tuyên Quang
        61 Nguyễn Thị Quyên 03/04/1986 Nữ Hà Nội
        62 Dương Thị Quyên 28/12/1990 Nữ Bắc Kạn
        63 Hoàng Thu Thảo 25/08/1988 Nữ Hòa Bình
        64 Ưng Thị Hoài Thu 15/09/1992 Nữ Bắc Ninh
        65 Trần Hoài Thu 17/10/1990 Nữ Thái Bình
        66 Nguyễn Thị Thức 05/02/1991 Nữ Hà Nam
        67 Trần Vũ Ngọc Thủy 21/02/1993 Nữ Thái Nguyên
        68 Nguyễn Thị Thu Trang 27/03/1992 Nữ Thanh Hóa
        69 Nguyễn Thị Trang 13/03/1991 Nữ Bắc Ninh
        70 Đỗ Thị Thu Trang 05/09/1987 Nữ Ninh Bình
        71 Nguyễn Phú Tuân 12/04/1982 Nam Hà Nội
        72 Phạm Minh Tuấn 27/08/1991 Nam Hà Nội
        73 Phạm Thị Tuyết 02/06/1983 Nữ Hà Nội
        74 Lê Văn Úy 02/07/1987 Nam Hà Nội
        75 Đỗ Hồng Vân 16/05/1990 Nữ Hà Nội
        76 Đỗ Thị Thùy Vân 30/05/1987 Nữ Hà Nội
        77 Nguyễn Thị Cẩm Vân 01/01/1990 Nữ Nghệ An
        78 Dương Hoàng Văn 06/05/1989 Nam Vĩnh Phúc
        79 Mai 24/01/1980 Nam Thanh Hóa
        80 Trần Ngọc Yến 11/10/1991 Nữ Hà Nội
        81 Lưu Ngọc Anh 07/10/1990 Nữ Hà Nội
82 Phạm Thị 20/09/1988 Nữ Thanh Hóa

Chốt danh sách lớp: 82 người

-->