Home / Tag Archives: dạy nghề

Tag Archives: dạy nghề

Thông báo mở lớp Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề

Đào tạo nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề theo quy định của Tổng cục dạy nghề

Thông báo mở lớp Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng nghề. Đào tạo theo chương trình của Tổng cục dạy nghề. LH: .   THÔNG BÁO MỞ LỚP ” NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ” TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP, TRUNG CẤP-CAO ĐẲNG …

Chi tiết