Thông báo mở lớp Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề

Thông báo mở lớp Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng nghề. Đào tạo theo chương trình của Tổng cục dạy nghề. LH: .

 

THÔNG BÁO

MỞ LỚP ” NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ”

TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP, TRUNG CẤP-CAO ĐẲNG NGHỀ

* Khai giảng: 09/01/2016

* Học phí:

– Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề trình độ Trung cấp, Cao đẳng nghề: 2.500.000đ

– Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề trình độ sơ cấp nghề: 2.000.000đ

– Phí cấp chứng chỉ: 50.000đ

* Nội dung học:

Click xem => NỘI DUNG ĐÀO TẠO

* Chứng chỉ: Kết thúc khóa học, học viên được thi cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Tổng cục dạy nghề.

* Mẫu chứng chỉ:

Click xem => MẪU CHỨNG CHỈ

NHẬN TỔ CHỨC ĐÀO TẠO THEO HỢP ĐỒNG ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ CÓ NHU CẦU

Bình luận bài viết