Quy định chương trình Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề trình độ Trung cấp, Cao đẳng

Quy định chương trình Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề trình độ Trung cấp, Cao

Lịch khai giảng các lớp Nghiệp vụ sư phạm tháng 8-2017

Lịch khai giảng các lớp Nghiệp vụ sư phạm tháng 8-2017. Sau khóa học, học

Khai giảng lớp Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề ngày 4-3-2017

Khai giảng lớp Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề ngày 4-3-2017 Đào tạo nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề theo quy định của Tổng cục dạy nghề. XEM

Tiêu chuẩn làm giáo viên dạy lái xe

Tiêu chuẩn làm giáo viên dạy lái xe Nhiều giáo viên dạy lái xe nghĩ rằng chỉ cần biết lái xe lâu năm và có kinh nghiệm dạy lái nhiều là có thể dạy lái xe. Tuy nhiên thực tế không đơn giản như vậy. Vai

Thông báo mở lớp Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề

Thông báo mở lớp Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng nghề. Đào tạo theo chương trình của Tổng cục dạy nghề. LH: .   THÔNG BÁO MỞ LỚP ” NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ” TRÌNH ĐỘ

Thông báo mở lớp Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề

Thông báo mở lớp Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề tại Hà Nội. Chứng chỉ được cấp theo đúng quy định của Bộ LĐTB&XH, có giá trị trên toàn quốc và vô thời hạn.   THÔNG BÁO MỞ LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ

Đào tạo nghiệp vụ sư phạm dạy nghề – trình độ sơ cấp nghề (theo QĐ số 647)

Đào tạo nghiệp vụ sư phạm dạy nghề – trình độ sơ cấp nghề theo QĐ 647 của Tổng cục dạy nghề. Học viên được cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học theo mẫu của Tổng cục dạy nghề. HP: 1.800.000đ. Thời gian

Đào tạo nghiệp vụ sư phạm dạy nghề trình độ TC, CĐ (Theo TT số 19)

Đào tạo nghiệp vụ sư phạm dạy nghề trình độ TC, CĐ (Theo TT số 19). Đào tạo nghiệp vụ sư phạm dạy nghề trình độ Trung cấp nghề, cao đẳng nghề. Thời gian học 400 tiết theo quy định của Tổng cục dạy nghề.

Đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề

Đào tạo nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề theo quy định của Tổng cục dạy nghề. Lớp nghiệp vụ sư phạm dạy nghề do trường  CĐ Giao thông

10 Các bình luận