Danh sách lớp Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề tháng 4-2017

Danh sách lớp Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề tháng 4-2017. Lớp NVSP dạy nghề dạy trình độ trung cấp, cao đẳng nghề, đào tạo theo quy định Tổng cục dạy nghề

DANH SÁCH LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ 

DẠY TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CAO ĐẲNG NGHỀ

(tháng 4-2017)

 

STT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH
1 Đặng Văn Hiếu 12/06/1980 Bắc Giang
2 Lại Văn Bổng 23/06/1975 Hà Nội
3 Nguyễn Thị Dung 27/12/1993 Thái Bình
4 Trần Lan Anh 18/07/1990 Phú Thọ
5 Hoàng Xuân Huy 01/12/1989 Ninh Bình
6 Hồ Thị Phương 09/07/1982 Hà Nội
7 Lê Thị Thảo Nguyên 27/10/1987 quảng nam
8 Trần Quang Tuấn 30/11/1987 hà nội
9 Vũ Thị Khánh 25/01/1992 thanh hóa
10 Dương Xuân Trường 28/07/1971 hà nội
11 Vũ Thị Hà 11/04/1987 hải dương
12 Nguyễn Thị Huế 08/05/1994 thanh hóa
13 Bùi Thiên Vũ 31/10/1978 hải dương
14 Nguyễn Thị Hòa 08/05/1994 thanh hóa

Quản lý lớp: Mrs. Bích Hảo –

XEM => NỘI DUNG ĐÀO TẠO, MẪU CHỨNG CHỈ