Hướng dẫn quyết toán thuế GTGT, TNDN, TNCN

Lightbox button

Hướng dẫn quyết toán thuế GTGT, TNDN, TNCN. “Cập nhật các luật mới nhất về Thuế và Hướng dẫn quyết toán thuế GTGT, TNDN và TNCN – Giải đáp những vướng mắc của doanh nghiệp”

 

quyet-toan-thue

KHÓA TẬP HUẤN

“Cập nhật các luật mới nhất về Thuế và Hướng dẫn quyết toán thuế GTGT, TNDN và TNCN năm 2015 – Giải đáp những vướng mắc của doanh nghiệp”

ĐĂNG KÝ HỌC => TẠI ĐÂY 

 

* Đối tượng tham gia khóa học:

- Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp;

- Phụ trách kế toán;

- Các đối tượng có nhu cầu.

* Mục đích khóa học:

- Nhằm giúp doanh nghiệp cập nhật mới nhất các luật về thuế và hoàn thiện các hóa đơn, chứng từ trước khi lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế năm;

-Phát hiện các sai phạm và cách khắc phục các sai phạm trong công tác kê khai, khấu trừ và quyết toán thuế Giá trị gia tăng, Thu nhập doanh nghiệp và Thu nhập cá nhân.

* Nội dung khóa học: 
- Cập nhật mới nhất các luật về Thuế đến tháng 01/2016
- Hướng dẫn quyết toán thuế GTGT - Rà soát nhằm phát hiện và khắc phục các sai phạm Thuế GTGT năm 2015
-  Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN- Rà soát nhằm phát hiện và khắc phục các sai phạm Thuế TNDN trước khi lập báo cáo tài chính năm 2015
-  Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN - Rà soát nhằm phát hiện và khắc phục các sai phạm Thuế TNCN trước khi lập báo cáo tài chính năm 2015
-Giải đáp những vướng mắc của doanh nghiệp

* Giảng viên: Chuyên gia tư vấn về Thuế và Tài chính

* Học phí: 2.000.000đ/hv

Công ty đăng ký 3 thành viên trở lên giảm 5% phí tham dự

* Thời gian đào tạo: 10 buổi

NHẬN TỔ CHỨC ĐÀO TẠO THEO HỢP ĐỒNG ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ CÓ NHU CẦU

Bình luận bài viết