Thông báo mở các lớp Nghề ngắn hạn

Thông báo mở các lớp Nghề ngắn hạn. Cấp chứng chỉ cuối khóa học theo quy định của Tổng cục dạy nghề.

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGHỀ NGẮN HẠN

     Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương trực thuộc Bộ Giao thông vận tải được thành lập theo Quyết định số 1872/QĐ-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội liên kết mở các lớp nghề ngắn hạn đặt tại Trung tâm Nghiệp vụ Sư phạm Quốc Gia. Những năm vừa qua, Nhà trường đã được đầu tư lớn về cơ sở vật chất và trang thiết bị từ dự án viện trợ của Liên Xô và dự án ODA của Nhật Bản.

     Hiện nay, Nhà trường đang thực hiện sứ mệnh phát triển Trường là một trường dạy nghề có nghề trọng điểm Cấp độ Quốc tế, Khu vực ASEAN và Quốc gia, đào tạo đa ngành, đa nghề, đa cấp độ, đa hệ góp phần vào sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.

Trường được lựa chọn tập trung đầu tư thành trường nghề chất lượng cao đến năm 2020 tại Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020 gồm 5 nghề trọng điểm bao gồm:

TT

TÊN NGHỀ TRỌNG ĐIỂM

CẤP ĐỘ

1  Vận hành máy thi công nền QUỐC TẾ
2  Vận hành máy thi công mặt đường KHU VỰC ASEAN
3  Công nghệ ô tô
4  Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ QUỐC GIA
5  Sửa chữa máy thi công xây dựng

     Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương liên kết với Trung tâm bồi dưỡng Nghiệp vụ Quốc Gia thông báo tuyển sinh như sau:

* Danh sách các nghề đăng ký:

 NGHỀ ĐÀO TẠO  HỆ ĐÀO TẠO THỜI GIAN HỌC
Điện dân dụng Cao đẳng nghề 36 tháng
Trung cấp nghề 24 tháng
Sơ cấp nghề 3,6,10 tháng
Điện công nghiệp Cao đẳng nghề 36 tháng
Trung cấp nghề 24 tháng
Sơ cấp nghề 3,6,9 tháng
Công nghệ ô tô Cao đẳng nghề 36 tháng
Trung cấp nghề 24 tháng
Sơ cấp nghề 3,6,9 tháng
Hàn Cao đẳng nghề 36 tháng
Trung cấp nghề 24 tháng
Sơ cấp nghề 3,6,9 tháng
Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ Cao đẳng nghề 30 tháng
Trung cấp nghề 18 tháng
Sơ cấp nghề 3,6,9 tháng
Sửa chữa máy thi công xây dựng Trung cấp nghề 24 tháng
Sơ cấp nghề 3,6,9 tháng
Xây dựng cầu đường bộ Cao đẳng nghề 36 tháng
Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng nghề 36 tháng
Vận hành cần, cầu trục Trung cấp nghề 24 tháng
Sơ cấp nghề 3,6,9 tháng
Vận hành máy thi công nền Cao đẳng nghề 30 tháng
Trung cấp nghề 24 tháng
Vận hành máy thi công mặt đường Cao đẳng nghề 30 tháng
Trung cấp nghề 24 tháng
Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng nghề 30 tháng
Trung cấp nghề 18 tháng
Kỹ thuật chế biến món ăn Cao đẳng nghề 30 tháng
Trung cấp nghề 24 tháng
Sơ cấp nghề 3,6,9 tháng
Công tác xã hội Cao đẳng nghề 30 tháng
Trung cấp nghề 24 tháng
Sửa chữa điện máy công trình Trung cấp nghề 24 tháng
Lắp đặt cầu Sơ cấp nghề 3,6,9 tháng
Sửa chữa điện lạnh ô tô Sơ cấp nghề 3,6,9 tháng
Sửa chữa hệ thống khung gầm ô tô Sơ cáp nghề 3,6,9 tháng
Sửa chữa cơ khí động cơ Sơ cấp nghề 3,6,9 tháng
Vận hành cầu trục Sơ cấp nghề 3,6,9 tháng
Vận hành máy xúc Sơ cấp nghề 3,6,9 tháng
Vận hành máy ủi Sơ cấp nghề 3,6,9 tháng
Vận hành máy san Sơ cấp nghề 3,6,9 tháng
Vận hành máy lu Sơ cấp nghề 3,6,9 tháng
Vận hành máy rải thảm Sơ cấp nghề 3,6,9 tháng
Vận hành máy nâng hàng Sơ cấp nghề 3,6,9 tháng
Vận hành búa đóng cọc Sơ cấp nghề 3,6,9 tháng
Điện thuỷ lực máy thi công xây dựng Sơ cấp nghề 3,6,9 tháng
Điện máy thi công Sơ cấp nghề 3,6,9 tháng
Điện nước Sơ cấp nghề 3,6,9 tháng
Xác định tính chất cơ lý đất trong phòng và hiện trường Sơ cấp nghề 3,6,9 tháng
Xác định tính chất cơ lý bê tông xi măng Sơ cấp nghề 3,6,9 tháng
Xác định tính chất cơ lý nhựa và bê tông nhựa Sơ cấp nghề 3,6,9 tháng
Xác định tính chất cơ lý kim loại và mối hàn Sơ cấp nghề 3,6,9 tháng
Ổn định đường Sơ cấp nghề 3,6,9 tháng
Tuần đường Sơ cấp nghề 3,6,9 tháng
Vẽ kỹ thuật trên máy vi tính Sơ cấp nghề 3,6,9 tháng
Công nghệ thông tin Sơ cấp nghề 3,6,9 tháng
Tin học văn phòng Sơ cấp nghề 3,6,9 tháng
Nề hoàn thiện Sơ cấp nghề 3,6,9 tháng
Cắt gọt kim loại Sơ cấp nghề 3,6,9 tháng
Kế toán thuế Sơ cấp nghề 3,6,9 tháng
Kế toán máy Sơ cấp nghề 3,6,9 tháng
Kế toán tổng hợp Sơ cấp nghề 3,6,9 tháng
Duy tu sửa chữa cầu đường bộ Sơ cấp nghề 3,6,9 tháng
Trắc địa công trình Sơ cấp nghề 3,6,9 tháng

* ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ CÁC HẠNG TỪ B1 ĐẾN E: Học viên đăng ký học lái xe được học các lớp trong và ngoài giờ hành chính, thứ 7, Chủ nhật theo nhu cầu.

* HỌC CÁC LỚP VĂN HOÁ: Học viên đăng ký học các lớp văn hoá lấy bằng tốt nghiệp THPT và học lên các lớp Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề.

* Học sinh – sinh viên được xét cấp học bổng nếu có thành tích cao trong học tập, được giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp và được đăng ký học liên thông lên Cao đẳng hoặc Đại học nếu có nhu cầu.

ĐỊA ĐIỂM HỌC: Trung tâm Nghiệp vụ Sư phạm Quốc Gia

NHẬN TỔ CHỨC ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ CÓ NHU CẦU