Home / Tag Archives: DS thiếu HS

Tag Archives: DS thiếu HS

Danh sách thiếu hồ sơ lớp giảng viên K09 tại HN

thông báo

Danh sách thiếu hồ sơ lớp giảng viên K09 tại HN Học viên kiểm tra kỹ lại thông tin cá nhân gồm: họ tên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính. Nếu có sai sót vui lòng comment phía dưới để trung tâm kịp thời sửa đổi. Hạn nộp hồ sơ: …

Chi tiết