Danh sách thiếu hồ sơ lớp giảng viên K09 tại HN

Danh sách thiếu hồ sơ lớp giảng viên K09 tại HN

Học viên kiểm tra kỹ lại thông tin cá nhân gồm: họ tên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính. Nếu có sai sót vui lòng comment phía dưới để trung tâm kịp thời sửa đổi.

Hạn nộp hồ sơ: 03/12/2014

Note: Học viên không hoàn thiện hồ sơ trước hạn sẽ không đủ điều kiện để thi cấp chứng chỉ 

Ghi chú:

BTN: Bằng đại học trở lên công chứng

Đơn: Phiếu đăng ký học (theo mẫu – có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan đang công tác hoặc địa phương)

GKS: Giấy khai sinh (bản sao)

CMT: Chứng minh thư nhân dân phô tô công chứng

Ảnh: 2 ảnh 3×4

phô tô: Cần nộp lại bản công chứng

  x  :   đã nộp

HỌ TÊN NGÀY SINH GT NƠI SINH BTN Đơn GKS CMT Ảnh  
Lê Hoàng Anh 10/10/1982 Nữ Hà Nội x x x x x
Nguyễn Phương Anh 05/12/1988 Nữ Bắc Ninh x x x x
Đào Thị Lan Anh 17/09/1992 Nữ Hải Dương x x x x
Nguyễn Thị Mai Anh 18/07/1992 Nữ Nghệ An x x x x x
Vũ Hồng Anh 19/02/1991 Nữ Hà Nội
Phạm Thị Mai Anh Hà Nội x x x x x
Đinh Thị Phương Anh
Nguyễn Thị Hồng Ánh 08/09/1977 Nữ Hòa Bình x x x  x x
Lê Thị Thúy Bình 25/12/1987 Nữ Phú Thọ x x  x x x
Lê Văn Cầu 25/09/1989 Nam Thanh Hóa x x phô tô x x
Nguyễn Đức Chiến 13/08/1986 Nam Thanh Hóa
Phan Thế Công 03/07/1976 Nam Nghệ An  x x x x x
Trần Văn Đáp 12/04/1987 Nam Hưng Yên x x x x
Lê Tấn Đức 16/01/1992 Nam Quảng Bình x x x x
Nguyễn Thị Thùy Dương 10/09/1986 Nữ Hải Dương x x phô tô x x
Nguyễn Hương Giang 03/10/1990 Nữ Hà Nội x x x
Đặng Thị Thu 01/07/1982 Nữ Quảng Ninh x x x x x
Phạm Thu 15/06/1992 Nữ Hưng Yên x x x x x
Nguyễn Thị Hằng 12/04/1989 Nữ Hà Nội  x x x x x
Hoàng Thị Hằng 12/12/1991 Nữ Hà Nội  x x phô tô x x
Nguyễn Thị Thu Hằng 30/07/1990 Nữ Hà Nội  x  x x x x
Nguyễn Thị Hạnh 11/02/1985 Nữ Hà Sơn Bình x x x x x
Hoàng Thị Hương Hạnh 10/10/1989 Nữ Hà Nội x x x x
Hà Thu Hiền 28073 Nữ Hà Nội x x  x  x x Viện
Nguyễn Thị Thu Hiền 27/12/1991 Nữ Hưng Yên x x x x x
Hồ Thị Hòa 26/04/1991 Nữ Hải Phòng x x x x x
Phạm Thị Hoài 31/10/1992 Nữ Nam Định x  x x x x
Nguyễn Thị Hoàn 15/08/1985 Nữ Hà Nội x x x x x
Lê Thị Hồng 17/06/1991 Nữ Thanh Hóa  x x x x
Đoàn Hữu Huân 06/12/1991 Nam Nam Định x x x x x
Nguyễn Thị Huế 32390 Nữ Hải Dương  x x x x x Viện
Nguyễn Thị Kim Huệ 27/12/1983 Nữ Sơn La  x  x x x x
Đinh Thành Hưng 30/04/1989 Nam Hà Nội x x x x x
Bùi Thị Thanh Hương 07/12/1986 Nữ Hà Nội x  x  x x x
Phạm Thị Hương 28/05/1990 Nữ Thái Bình x x x x x
Dương Thị Thanh Hường 06/06/1983 Nữ Hà Nội  x  x  x x x
Nguyễn Thị Thanh Huyền 12/12/1981 Nữ Sơn La x x x
Lê Bá Khoa 03/02/1983 Nam Thanh Hóa  x x  x  x  x
Vũ Thị Hương Lan 27/06/1987 Nữ Nam Định x x  x x  x
Trần Thành 22/10/1981 Nam Hà Nội
Thạch Thị Liên 12/06/1991 Nữ Tuyên Quang x x x x x
Tào Tuấn Linh 06/11/1981 Nam Hải Phòng x x x
Nguyễn Hà Linh 11/11/1989 Tuyên Quang x x x x x
Lê Thị Nga Linh 13/09/1991 Nữ Thanh Hóa x x x x x
Nguyễn Thị Diệu Linh 16/09/1988 Nữ Thanh Hóa  x  x  x  x x
Nguyễn Phương Linh 21/03/1992 Nữ Hà Nội  x  x x x x
Nguyễn Thị Nhật Linh 28/01/1991 Nữ Nghệ An Viện
Bùi Phương Linh 18/01/4990  Nữ Hải Dương  x x x x x
Đặng Phương Linh 27/10/1989 Nữ Hải Phòng  x x  x x x
Đặng Thùy Linh  26/11/1990  Nữ Hà Nội
Nguyễn Thị Loan 03/01/1990 Nữ Bắc Giang x  x x x x
Vũ Đức Lợi 17/11/1983 Nam Nam Định  x x  x x x
Nguyễn Thị Mai 01/04/1987 Nữ Hà Nội  x x  x x x
Nguyễn Thị Ngọc Mai 31/07/1989 Nữ Vĩnh Phúc  x x  x x  x
Vũ Quốc Mạnh 27/08/1988 Nam Vĩnh Phúc  x x x x x
Bùi Thị Diệu Minh 04/09/1985 Nữ Hà Nội x x x x x
Trần Ngọc Minh 15/10/1990 Nam Vĩnh Phúc x x x x x
Phan Thị Minh 20/08/1976 Nữ Hà Tĩnh x x x x x
Trịnh Thanh Nga 08/06/1986 Nữ Hòa Bình x x x x x
Nguyễn Thùy Ngân 02/06/1991 Nữ Hà Nội  x x x x x
Lê Thị Kim Ngân 18/11/1992 Nữ Bắc Ninh  x x  x x x Viện
Nguyễn Thị Minh Ngọc 11/05/1979 Nữ Hà Tây x x x x x
Ngô Thị Ngọc 27/08/1984 Nữ Bắc Giang  x x  x  x  x
Phạm Thị Ánh Nguyệt 29/07/1992 Nữ Tuyên Quang x x x x x
Trương Thị Hồng Như 12/02/1991 Nữ Hà Nam x x x x x
Nguyễn Đức Nhuận Hà Nội x x x  x  x
Bùi Phương Nhung 14/02/1991 Nữ Hà Nội x x x x
Phan Thị Hồng Nhung 18/03/1990 Nữ Hải Phòng x x x x x
Ngô Đăng Ninh 01/08/1984 Nam Bắc Ninh
Bùi Thị Oanh 10/08/1979 Nữ Hải Dương x x x x x
Tạ Quế Phương 25/12/1984 Nữ Thái Bình x  x x x
Bùi Thị Minh Phương 06/02/1992 Nữ Nam Định  x x Viện
Ngô Mạnh Quân 27/09/1991 Nam Hà Nội x x x x x
Phạm Minh Quốc 06/04/1975 Nam Hà Nội
Phạm Mỹ Quyên Nữ Đăk Lăk Viện
Mai Thị Thúy Quỳnh 19/10/1992 Nữ Vĩnh Phú Viện
Tạ Thanh Quỳnh 20/12/1991 Nữ Hải Dương x  x phô tô x  x
Nguyễn Thu Quỳnh Hà Nội x x x  x x
Chu Lâm Sơn 08/09/1986 Nam Hưng Yên  x x  x x x
Nguyễn Tân Sơn 16/09/1967 Nam Tuyên Quang  x x
Nguyễn Văn Sơn Nam Định
Nguyễn Thị Thanh 09/07/1990 Nữ Nghệ An x x x x x
Dương Xuân Thành 13/12/1973 Nam Hà Nội Viện
Hoàng Mậu Thành 26/10/1978 Nam Hà Nội Viện
Nguyễn Thị Thảo 04/10/1991 Nữ Hải Dương  x x x x x
Lê Phương Thảo 13/08/1978 Nữ Hà Nội x x  x x x
Nguyễn Thị Phương Thảo 15/03/1985 Nữ Hà Nội  x x x x x
Trần Thị Thảo 18/10/1988 Nữ Quảng Ninh
Đào Phương Thảo 24/11/1990 Nữ Tuyên Quang x x x  x x
Nguyễn Văn Thịnh 26/09/1977 Nam Hà Nam x x x x x
Nguyễn Gia Thọ 23/12/1988 Nam Nghệ An x x x x x
Lê Thị Thơm 06/10/1980 Nữ Hưng Yên x x x x x
Lê Thị Hoài Thu 17/02/1990 Nữ Nam Định x x x x x
Nguyễn Thị Minh Thùy 06/11/1981 Nữ Hà Nội  x x  phô tô x
Nguyễn Thanh Thủy 01/01/1984 Nữ Hải Dương x x x x x
Đoàn Thị Thu Thủy 26/04/1984 Nữ Hải Dương x x x x x
Nguyễn Thị Thủy 15/09/1986 Nữ Sơn La  x x  x x  x
Bùi Thị Tĩnh 14/05/1975 Nữ Hưng Yên x x phô tô x x
Nguyễn Linh Trang 01/10/1991 Nữ Ninh Bình
Trịnh Thị Trang 16/01/1991 Nữ Thanh Hóa Viện
Nguyễn Thị Huyền Trang 21/11/1983 Nữ Hà Nội x x x x x
Nguyễn Thị Huyền Trang 22/09/1991 Nữ Nghệ An x  x x x x
Đinh Vũ Hạnh Trang 25/01/1987 Nữ Hà Nội x x x x x
Trần Thu Trang 27/08/1989 Nữ Nam Định phô tô x x x x
Nguyễn Đình Trình 07/04/1982 Nam Hà Nội x x x x x
Bùi Tiến Trịnh 08/08/1980 Nam Hưng Yên  x x x x x
Nguyễn Văn Trường 28/08/1981 Nam Bắc Giang x x x x x
Lê Anh Tuấn 05/05/1990 Nam Hà Nội x x  x x x
Nguyễn Thị Vân 10/10/1991 Nữ Hải Dương x x x x x
Đỗ Văn Vinh 26/12/1977 Nam Hà Nội  x  x x x x
Lâm Thị Thanh Xuân 26/01/1992 Nữ Hà Nội x x x x  x Viện
Phạm Thị Hải Yến 30/12/1990 Nữ Hòa Bình x x x x x

 

 Chốt danh sách lớp:  112  học viên

 

Hồ sơ gồm:

– Phiếu đăng ký học (theo mẫu)

– Bằng đại học trở lên công chứng

– Giấy khai sinh phô tô

– Chứng minh thư công chứng

– 2 ảnh 3×4

Quản lý lớp: Ms. Bích Hảo :

5 thoughts on “Danh sách thiếu hồ sơ lớp giảng viên K09 tại HN

-->