Danh sách lớp NVSP TCCN K01 tại Đà Nẵng

Danh sách lớp NVSP TCCN K01 tại Đà Nẵng

STT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH
1 An Thị Phượng 20/10/1991 Kontum
2 Trần Thị Thu Phượng 01//10/1993 Quảng Nam
3 Lê Thị Duy Lan 26/03/1994 Phú Yên
4 Phạm Ngọc Mai 15/10/1991 Đà Nẵng
5 Lê Thị Thanh Hoa 14/05/1991 Bình Định
6 Lê Thị 12/03/1972 Quảng Nam
7 Lê Văn Trị
8 Lê Thị Mẫn 10/10/1993 Quãng Ngãi
9 Nguyễn Đình Phúc
10 Võ Thành Đô 21/11/1991 Quảng Ngãi
11 Nguyễn Vĩnh Hảo 24/02/1988 Quảng Ngãi
12 Lê Thanh Tuấn 26/06/1992 Quảng Ngãi
13 Nguyễn Hà Ngọc Vân 01/11/1989 Quảng Nam
14 Nguyễn Thị Thu 30/05/1992 Quảng Nam
15 Nguyễn Tân 07/09/1993 Huế
16 Nguyễn Thị Trúc Ly 30/12/1993 Bình Định
17 Trần Quang
18 Huỳnh Thị Diệp 24/11/1991 Quảng Nam
19 Nguyễn Thị Hoàng 12/07/1989 Quảng Nam
20 Nguyễn Văn Trị 20/04/1970 Quảng Nam
21 Đặng Thị Mỹ Nga 04/08/1993 Quảng Nam
22 Đặng Thị Kim Thắng 01/12/1989 Quảng Nam
23 Nguyễn Đăng Tùng 11/11/1991 Quảng Bình
24 Dương Thị Lệ Huyền 12/10/1992 Quảng Ngãi
25 Ngô Trường
26 Hồ Thị Hồng 01/09/1993 Nghệ An
27 Trang Thị Thế  Mỹ 12/02/1992 Quảng Ngãi
28 Võ Thị Luy 14/04/1993 Quảng Nam
29 Ngô Thị Hạnh 05/05/1994 Quảng Trị
30 Nguyễn Quang  Trung 18/01/1987 Hà Tĩnh
31 Biện Thị Hồng  Lan 23/10/1991 Quảng Ngãi
32 Nguyễn Văn  Quang 21/10/1993 Hà Tĩnh
33 Phạm Thị Định 24/10/1992 Hải Dương
34 Ríah Trung 27/10/1990 Quảng Nam
35 Trần Văn Thìn 20/06/1988 Hà Tĩnh
36 Nguyễn Thị Dương 03/03/1993 Quảng Nam
37 Hà Thị Dung 10/01/1993 Quảng Bình
38 Võ Ngọc Cang 01/02/1992 Quảng Ngãi
39 Lê Quý Tùng 20/08/1992 Quảng Ngãi
40 Trần  Văn Thường 20/01/1993 Quảng Nam
41 Lê Quang Trang 06/03/1993 Quảng Nam
42 Huỳnh Thị Ngọc Sang 01/04/1994 Phú Yên
43 Hồ Văn Tuấn 20/08/1993 Quảng Trị
44 Đinh Công Mỹ 11/08/1991 Quảng Nam
45 Nguyễn Thị Bích Nở 12/09/1992 Quảng Ngãi
46 Ngô Học Khiêm 15/10/1988 Quảng Nam
47 Đinh Văn 03/07/1993 Đà Nẵng
48 Nguyễn Ngọc 05/05/1990 Quảng Nam
49 Nguyễn Tuấn Anh 03/03/1993 Quảng Bình
50 Trần Đức Thi 26/12/1993 Quảng Bình
51 Nguyễn Thị Thùy Vân 23/04/1992 Đà Nẵng
52 Trần Công Định 20/02/1993 Quảng Nam
53 Đặng Thị Mỹ Nga 04/08/1993 Quảng Nam
54 Nguyễn Văn Thạo 16/03/1988 Gia Lai
55 Hồ Thị Phượng 18/12/1994 Quảng Nam
56 Nguyễn Thị Hương 11/02/1992 Quảng Bình
57 Cao Xuân Phong 25/02/1992 Quảng Bình
58 Nguyễn Thị Lệ Thủy 30/12/1993 Quảng Ngãi
59 Hồ Văn Xong 13/03/1993 Quảng Trị
60 Bùi Thị Thúy Tiên 10/11/1993 Quảng Ngãi
61 Phạm Quý Sinh 14/10/1992 Quảng Ngãi
62 Trần Viết Thắng 30/06/1990 Quãng Trị
63 Nguyễn Ngọc Tín

Chốt danh sách lớp: 63 học viên

 

2 thoughts on “Danh sách lớp NVSP TCCN K01 tại Đà Nẵng

-->