Luật du lịch theo thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017

Luật du lịch theo thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017. Thông tư này quy định chi

Bằng cao đẳng được làm hướng dẫn viên du lịch quốc tế từ năm 2018

Bằng cao đẳng được làm hướng dẫn viên du lịch quốc tế từ năm 2018.

Khóa học hướng dẫn viên du lịch

Tuyển sinh lớp hướng dẫn viên du lịch do trường Cao đẳng Đại Việt cấp. Điều kiện cần và đủ để làm thẻ nội địa và  quốc tế. Học viên được cấp chứng chỉ sau khi kết thúc khóa học. Được phép của Bộ Văn

4 Các bình luận