Home / Tag Archives: k17

Tag Archives: k17

Danh sách lớp Giảng viên khóa K17

Danh sách lớp Giảng viên khóa K17 Thời gian học: Từ ngày 08/08 – 03/10/2015 Học tại: Phòng 304 STT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH 1 Trần Văn An 19/08/1975 Hà Nội 3 Đinh Tuấn Anh 20/07/1974 Hà Tĩnh 4 Nguyễn Đức Anh 02/10/1984 Vĩnh Phúc 5 Nguyễn Ngọc …

Chi tiết