Danh sách lớp Giảng viên khóa K17

Danh sách lớp Giảng viên khóa K17

Thời gian học: Từ ngày 08/08 – 03/10/2015

Học tại: Phòng 304

STT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH
1 Trần Văn An 19/08/1975 Hà Nội
3 Đinh Tuấn Anh 20/07/1974 Hà Tĩnh
4 Nguyễn Đức Anh 02/10/1984 Vĩnh Phúc
5 Nguyễn Ngọc Anh 25/09/1986 Hà Nội
2 Nguyễn Thị Lan Anh 26/09/1992 Hà Nội
6 Hà Minh Đức 02/01/1986 Hà Nội
7 Nguyễn Thị Phương Dung 23/03/1979 Hải Dương
10 Lê Huy Dũng 13/11/1984 Thanh Hóa
8 Kiều Tuấn Dũng 01/10/1987 Bắc Ninh
9 Nguyễn Việt Dũng 01/10/1987 Thái Nguyên
11 Lê Thị Giang 26/06/1990 Quảng Ninh
12 Hoàng Thị Thu Giang 12/11/1991 Hưng Yên
13 Lê Thị Việt 09/09/1977 Điện Biên
15 Nguyễn Thị 16/06/1980 Hà Nội
17 Trần Thị Hưng 19/06/1981 Hưng Yên
18 Phạm Thu 25/04/1984 Ninh Bình
14 Đặng Thu 16/09/1991 Hà Nội
16 Bùi Thu 27/07/1992 Hà Nội
20 Lê Thị Thanh Hoa 05/10/1990 Hải Dương
19 Đàm Thị Hoa 27/02/1991 Thanh Hóa
21 Đỗ Thu Hòa 22/03/1988 Vĩnh Phúc
37 Trần Thị Thanh Hồng 04/07/1980 Hòa Bình
22 Lưu Thị Thu Hồng 08/09/1986 Bungari
23 Vũ Quang Hưng 01/12/1988 Hải Dương
38 Nguyễn Thị Lan Hương 27/04/1982 Quảng Ninh
25 Giang Diệu Hương 01/10/1988 Phú Thọ
24 Phạm Thị Hương 22/11/1989 Hưng Yên
39 Đỗ Minh Huyền 15/08/1986 Hà Nội
40 Phạm Ngọc Kiên 01/06/1990 Hà Nội
41 Đoàn Thị Mỹ Lai 02/04/1990 Quảng Ngãi
42 Đỗ Văn Lam 21/06/1980 Hải Dương
44 Lê Thu Lan 01/11/1981 Bắc Ninh
43 Nguyễn Ngọc Lan 08/11/1982 Hà Nam
47 Dương Thị Bích Liên 22/11/1981 Phú Thọ
46 Đỗ Thanh Liên 21/02/1984 Tuyên Quang
45 Nguyễn Thị Phượng Liên 16/10/1990 Thanh Hóa
48 Đỗ Thị Hiền Linh 05/06/1987 Hà Nội
49 Nguyễn Khắc Lĩnh 02/03/1990 Thanh Hóa
50 Trịnh Thế Lực 15/12/1988 Nam Định
51 Nguyễn Đình Luyện 26/05/1989 Hà Nội
52 Nguyễn Văn Ly 01/02/1980 Hà Nội
53 Hoàng Đoàn Hữu Minh 12/10/1985 Hà Nội
54 Đoàn Thị Hồng 05/03/1987 Hưng Yên
55 Trần Thị Nam 06/07/1989 Nghệ An
56 Bùi Thị Ngân 01/11/1988 Thái Bình
26 Đặng Minh Phương 25/09/1990 Hà Nội
27 Bùi Thị Minh Thu 10/08/1972 Hà Nội
28 Bùi Thị Thúy 23/12/1976 Hải Dương
29 Đoàn Phương Thùy 24/08/1992 Hải Dương
30 Bùi Thanh Tịnh 06/09/1990 Lai Châu
31 Chu Văn Toàn 28/08/1988 Hà Nội
33 Tạ Thu Trang 13/11/1989 Quảng Ninh
32 Đỗ Thị Hoàng Trang 22/06/1990 Hải Phòng
34 Trần Quang Trung 02/02/1990 Nghệ An
35 Nguyễn Đình Việt 19/09/1989 Hưng Yên
36 Nguyễn Lê Vinh 09/06/1978 Hà Nội