Danh sách lớp GV – SCF 01

Danh sách lớp GV – SCF 01

Khai giảng: 29/08/2015

Thời gian học: Sáng + Chiều thứ 7 + Chủ nhật.

STT Họ Tên Năm sinh Nơi sinh
1 Phạm Tiến Dũng 07/08/1984 Hà nội
2 Nguyễn Thị Thương Hiền 15/06/1990 Thanh Hóa
3 Đinh Thị Kim Huệ 06/01/1993 Ninh Bình
4 Trần Thị Thu Hương 28/11/1989 Thanh Hóa
5 Nguyễn Ngọc Huy 18/06/1990 Hải Dương
6 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 31/07/1993 Quảng Ninh
7 Vũ Trọng Phong 03/11/1972 Thanh Hóa
8 Bùi Hải Phong 03/11/1987 Hải Dương
9 Đỗ Thị Minh Phương 06/09/1992 Hà Nội
10 Đỗ Mai Phương 28/04/1993 Hà Nội
11 Nguyễn Hoàng Sa 22/06/1985 Hà Tĩnh
12 Phạm Thị Thanh Son 10/09/1989 Ninh Bình
13 Nguyễn Ngọc Sơn 23/10/1985 Hà Nội
14 Đào Thị Hồng Thắm 14/02/1986 Hưng Yên
15 Phạm Ngọc Thắng 13/05/1981 Ninh Bình
16 Trần Đức Thắng 16/09/1981 Hà Nội
17 Lương Hà Thanh 11/12/1988 Hà Nội
18 Trần Minh Thành 27/05/1989 Hải Phòng
19 Đàm Văn Thành 12/07/1990 Hà Nội
20 Hoàng Thị Thành 08/05/1991 Hải Dương
21 Lê Thị Phương Thảo 06/12/1989 Ninh Bình
22 Nguyễn Thị Phương Thảo 18/06/1993 Bắc Giang
23 Trần Thị Thảo 18/10/1988 Quảng Ninh
24 Đào Đức Thịnh 25/03/1977 Hà Nội
25 Hà Thị Thu Thương 25/10/1991 Thái Bình
26 Đỗ Phương Thúy 12/10/1992 Hà Nội
27 Lê Thị Thủy 10/12/1983 Thanh Hóa
28 Lê Thị Thu Thủy 18/12/1989 Hà Nội
29 Nguyễn Đăng Tiến 25/08/1962 Vĩnh Phúc
30 Hoàng Anh Trà 10/27/1992 Quảng Bình
31 Lê Thị Ngân Trang 25/05/1957 Lâm Đồng
32 Nguyễn Thị Minh Trang 01/07/1990 Hà Nội
33 Hoàng Minh Trang 24/10/1990 Bắc Giang
34 Đào Huyền Trang 25/01/1991 Vĩnh Phúc
35 Nguyễn Thị Thu Trang 26/01/1990 Hà Nội
36 Phạm Thị Vân 06/07/1990 Ninh Bình