Danh sách lớp TCCN khóa K23

Danh sách lớp TCCN khóa K23

Thời gian học: Tối thứ 2 đến thứ 6

Từ ngày 04/08 – 15/09/2015

Học tại: Phòng 302 – Tầng 3

STT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH
1 Tạ Tuấn Anh 28/12/1993 Hải Dương
2 Nguyễn Đỗ Bằng 14/08/1988 Thái Bình
3 Nguyễn Thị Chi 17/07/1993 Bắc Giang
4 Đoàn Văn Cường 20/02/1978 Bắc Ninh
5 Nguyễn Đức Dũng 12/01/1985 Hà Nội
6 Đoàn Thị Duyên 21/08/1991 Thái Bình
7 Bùi Nam Giang 02/03/1991 Thái Bình
8 Trần Văn Hải 27/09/1989 Ninh Bình
9 Nguyễn Đức Hải 27/05/1992 Hà Nội
10 Nguyễn Minh Hằng 03/05/1993 Đăk Lăk
11 Lê Thị Hằng 27/07/1994 Ninh Bình
12 Lê Thị Hồng Hạnh 02/07/1991 Hà Nội
13 Nguyễn Thị Thu Hiền 05/04/1977 Phú Thọ
14 Nguyễn Thị Hiền 30/11/1993 Vĩnh Phúc
15 Bùi Đức Hiếu 08/10/1995 Yên Bái
16 Nguyễn Quốc Hùng 02/03/1990 Hà Nội
17 Nguyễn Thị Minh Hương 01/02/1990 Bắc Ninh
18 Nguyễn Thị Thu Hương 18/01/1993 Bắc Giang
19 Nguyễn Thị Hương 18/7/1991 Hà Nội
20 Hoàng Thị Hồng Loan 07/09/1990 Phú Thọ
21 Lê Thị Lùng 04/04/1990 Hà Nội
22 Nguyễn Công 04/04/1967 Bắc Ninh
23 Trần Thị 25/12/1990 Bắc Ninh
24 Phạm Thị Mai 14/08/1993 Nam Định
25 Đinh Thị Mai 23/09/1993 Hưng Yên
26 Vũ Thị Nguyên 15/07/1993 Hải Dương
27 Đinh Thị Lâm Oanh 18/04/1995 Yên Bái
28 Nguyễn Công Quyền 02/11/1992 Thái Bình
29 Nguyễn Bá Quỳnh 23/06/1992
30 Nguyễn Thị Phương Thảo 07/02/1994 Hòa Bình
31 Nguyễn Phương Thu 07/08/1994 Vĩnh Phúc
32 Phan Thị Trang 15/08/1994 Thanh Hóa
33 Phan Thị Tuyến 12/10/1994 Hà Nội
34 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 08/12/1993 Hà Nội
35 Nguyễn Công Hà Uyên 13/08/1991 Hà Nội
36 Phạm Thị Xuân 08/12/1993 HN