Home / Tag Archives: k23

Tag Archives: k23

Danh sách lớp TCCN khóa K23

Danh sách lớp TCCN khóa K23 Thời gian học: Tối thứ 2 đến thứ 6 Từ ngày 04/08 – 15/09/2015 Học tại: Phòng 302 – Tầng 3 STT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH 1 Tạ Tuấn Anh 28/12/1993 Hải Dương 2 Nguyễn Đỗ Bằng 14/08/1988 Thái Bình 3 Nguyễn …

Chi tiết