Home / Tag Archives: kế toán trưởng

Tag Archives: kế toán trưởng

Chứng chỉ Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp

 Đào tạo Chứng chỉ Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp. Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ Tài chính, có giá trị trên toàn quốc. Thời gian học 1,5 tháng. ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ …

Chi tiết

Đào tạo cấp chứng chỉ kế toán trưởng doanh nghiệp

đào tạo cấp chứng chỉ kế toán trưởng doanh nghiệp

Đào tạo cấp chứng chỉ kế toán trưởng doanh nghiệp, Chứng chỉ kế toán trưởng doanh nghiệp này là điều kiện để bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng theo quy định Khóa học chứng chỉ kế toán trưởng doanh nghiệp nhằm đào tạo và bồi dưỡng những kiến thức về kế toán, kiểm …

Chi tiết