Home / Tag Archives: khóa học

Tag Archives: khóa học

Lịch học lớp nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên K05

Lịch học lớp nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên K05 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP NVSP K5A THỜI GIAN:  4/2014 đến tháng 6/ 2014   STT Học phần Số tín chỉ Thời gian Giảng viên 1 Giáo dục học đại cương 3 Ngày thứ 7, ngày CN, (12/4/2014 – 13/4/2014) …

Chi tiết