Lịch học lớp nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên K05

Lịch học lớp nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên K05

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP NVSP K5A

THỜI GIAN:  4/2014 đến tháng 6/ 2014

 

STT

Học phần

Số tín chỉ

Thời gian

Giảng viên

1

Giáo dục học đại cương

3

Ngày thứ 7, ngày CN, (12/4/2014 – 13/4/2014)

Ngày thứ 7 (19/4/2014)

TS. Phan Bích Ngọc

2

Tâm lý học đại cương

2

Ngày thứ 7, Ngày CN (26/4/2014 – 27/4/2014)

TS. Dương Diệu Hoa

3

Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học

1

Thứ 7 (10/5/2014)

Sáng CN (11/5/2014)

Chiều CN (11/5/2014)

PGS.TS. Trần Trung Ninh

4

– Chuyên đề: “PPNCKH”

– Chuyên đề “Nâng cao CL tự học”

5

Đánh giá trong giáo dục

2

Ngày thứ 7, Ngày CN (17/5/2014 – 18/5/2014)

PGS.TS. Trần Khánh Đức

7

Giáo dục đại học Thế giới và Việt Nam

1

Ngày thứ 7 (24/5/2014)

7

Tâm lí học dạy học đại học

1

Ngày thứ CN (25/5/2014)

TS. Dương Diệu Hoa

8

Lí luận dạy học đại học

3

Ngày CN (20/4/2014)

Ngày Thứ 7, Ngày CN (31/5/2014 – 1/6/2014)

PGS.TS. Từ Đức Văn

9

Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo

2

Ngày Thứ 7 + CN (07/06/2014 – 08/06/2014)

TS. Vũ Thị Sơn

10

TỔNG

10

Dự kiến  thi Thứ 7 + CN (14/6/2014-15/6/2014)

Dự kiến Thi các học phần

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP NVSP  K5B

THỜI GIAN: 4/2014 đến tháng 6/ 2014

STT

Học phần

Số tín chỉ

Thời gian

Giảng viên

1

Giáo dục học đại cương

3

Ngày thứ 7, ngày CN, (12/4/2014 – 13/4/2014)

Ngày thứ 7 (19/4/2014)

TS. Phan Thị Bích Ngọc

2

Tâm lý học đại cương

2

Ngày thứ 7, Ngày CN (26/4/2014 – 27/4/2014)

TS. Dương Diệu Hoa

3

Đánh giá trong giáo dục

2

Ngày thứ 7, Ngày CN (10/5/2014 – 11/5/2014)

PGS.TS. Phạm Viết Vượng

4

Giáo dục đại học Thế giới và Việt Nam

1

Ngày thứ 7 (17/5/2014)

5

Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học

1

Ngày CN (18/5/2014)

PGS.TS. Lê Huy Hoàng

6

Tâm lí học dạy học đại học

1

Ngày thứ 7 (24/5/2014)

TS. Dương Diệu Hoa

7

– Chuyên đề: “PPNCKH”

– Chuyên đề “Nâng cao CL tự học”

Sáng CN (25/5/2014)

Chiều CN (25/5/2014)

TS. Vũ Thị Sơn

8

Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo

2

Ngày thứ 7, ngày CN (31/5/2014 – 1/6/2014)

9

Lí luận dạy học đại học

3

Ngày Thứ 7, Ngày CN (7/6/2014 – 8/6/2014)

TS. Nguyễn Thanh Hồng

10

TỔNG

10

Dự kiến giữa tháng 6/2014

Dự kiến Thi các học phần

Quản lý lớp: Mrs. Bích Hảo  

     Bình luận bài viết

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *