Notice: Use of undefined constant ‘HTTP_ACCEPT_ENCODING’ - assumed '‘HTTP_ACCEPT_ENCODING’' in /home/admin/web/tuyensinhcanuoc.com/public_html/wp-content/themes/sharelachuan/header.php on line 16

Notice: Undefined index: ‘HTTP_ACCEPT_ENCODING’ in /home/admin/web/tuyensinhcanuoc.com/public_html/wp-content/themes/sharelachuan/header.php on line 16

Notice: Use of undefined constant ‘gzip’ - assumed '‘gzip’' in /home/admin/web/tuyensinhcanuoc.com/public_html/wp-content/themes/sharelachuan/header.php on line 16
Home / Tin Tức / Lịch học lớp nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên K05

Lịch học lớp nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên K05

dang ky hoc
×

Hãy gọi ngay cho Trung tâm nếu bạn ngại đăng ký .

Sinh ViênNgười đi làm

Lịch học lớp nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên K05

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP NVSP K5A

THỜI GIAN:  4/2014 đến tháng 6/ 2014

 

STT

Học phần

Số tín chỉ

Thời gian

Giảng viên

1

Giáo dục học đại cương

3

Ngày thứ 7, ngày CN, (12/4/2014 – 13/4/2014)

Ngày thứ 7 (19/4/2014)

TS. Phan Bích Ngọc

2

Tâm lý học đại cương

2

Ngày thứ 7, Ngày CN (26/4/2014 – 27/4/2014)

TS. Dương Diệu Hoa

3

Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học

1

Thứ 7 (10/5/2014)

Sáng CN (11/5/2014)

Chiều CN (11/5/2014)

PGS.TS. Trần Trung Ninh

4

– Chuyên đề: “PPNCKH”

– Chuyên đề “Nâng cao CL tự học”

5

Đánh giá trong giáo dục

2

Ngày thứ 7, Ngày CN (17/5/2014 – 18/5/2014)

PGS.TS. Trần Khánh Đức

7

Giáo dục đại học Thế giới và Việt Nam

1

Ngày thứ 7 (24/5/2014)

7

Tâm lí học dạy học đại học

1

Ngày thứ CN (25/5/2014)

TS. Dương Diệu Hoa

8

Lí luận dạy học đại học

3

Ngày CN (20/4/2014)

Ngày Thứ 7, Ngày CN (31/5/2014 – 1/6/2014)

PGS.TS. Từ Đức Văn

9

Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo

2

Ngày Thứ 7 + CN (07/06/2014 – 08/06/2014)

TS. Vũ Thị Sơn

10

TỔNG

10

Dự kiến  thi Thứ 7 + CN (14/6/2014-15/6/2014)

Dự kiến Thi các học phần

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP NVSP  K5B

THỜI GIAN: 4/2014 đến tháng 6/ 2014

STT

Học phần

Số tín chỉ

Thời gian

Giảng viên

1

Giáo dục học đại cương

3

Ngày thứ 7, ngày CN, (12/4/2014 – 13/4/2014)

Ngày thứ 7 (19/4/2014)

TS. Phan Thị Bích Ngọc

2

Tâm lý học đại cương

2

Ngày thứ 7, Ngày CN (26/4/2014 – 27/4/2014)

TS. Dương Diệu Hoa

3

Đánh giá trong giáo dục

2

Ngày thứ 7, Ngày CN (10/5/2014 – 11/5/2014)

PGS.TS. Phạm Viết Vượng

4

Giáo dục đại học Thế giới và Việt Nam

1

Ngày thứ 7 (17/5/2014)

5

Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học

1

Ngày CN (18/5/2014)

PGS.TS. Lê Huy Hoàng

6

Tâm lí học dạy học đại học

1

Ngày thứ 7 (24/5/2014)

TS. Dương Diệu Hoa

7

– Chuyên đề: “PPNCKH”

– Chuyên đề “Nâng cao CL tự học”

Sáng CN (25/5/2014)

Chiều CN (25/5/2014)

TS. Vũ Thị Sơn

8

Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo

2

Ngày thứ 7, ngày CN (31/5/2014 – 1/6/2014)

9

Lí luận dạy học đại học

3

Ngày Thứ 7, Ngày CN (7/6/2014 – 8/6/2014)

TS. Nguyễn Thanh Hồng

10

TỔNG

10

Dự kiến giữa tháng 6/2014

Dự kiến Thi các học phần

Quản lý lớp: Mrs. Bích Hảo  

 

1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao (1) Đánh giá