Home / Tag Archives: lịch học k07

Tag Archives: lịch học k07

Lịch học lớp giảng viên ĐH, CĐ K07

Lịch học lớp giảng viên ĐH, CĐ K07. Thời gian từ tháng 07 đến tháng 09/2014. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP NVSP K07 THỜI GIAN: 7/2014 đến tháng 9/ 2014   STT Học phần Số tín chỉ Thời gian Giảng viên 1 Giáo dục học đại cương 3  12/7/201413/7/201419/7/2014 Th.S. …

Chi tiết