Lịch học lớp giảng viên ĐH, CĐ K07

Lịch học lớp giảng viên ĐH, CĐ K07. Thời gian từ tháng 07 đến tháng 09/2014.

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP NVSP K07

THỜI GIAN: 7/2014 đến tháng 9/ 2014

 

STTHọc phầnSố tín chỉThời gianGiảng viên
1Giáo dục học đại cương3 12/7/201413/7/201419/7/2014Th.S. Trương Thị Hoa
2Tâm lí học dạy học đại học1 20/7/2014TS. Lê Minh Nguyệt
3Đánh giá trong giáo dục2 26/7/201427/7/2014TS. Vũ Lệ Hoa
4Lí luận dạy học đại học3 2/8/20143/8/20149/8/2014PGS.TS. Phan Thanh Long
5Giáo dục đại học Thế giới và Việt Nam110/8/2014PGS.TS. Phan Thanh Long
6Tâm lý học đại cương223/8/201424/8/2014TS. Lê Minh Nguyệt
7Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo207/9/201413/9/2014TS. Vũ Thị Sơn
8Nâng cao Chất lượng tự học1 ngày16/8/2014TS. Nguyễn Thị Liên
9Phương pháp nghiên cứu khoa học1 ngày17/8/2014
10Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học16/9/2014PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn
TỔNG1020,21/9Dự kiến Thi các học phần

Quản lý lớp:  Mrs. Hảo ( )

 

 

 

Bình luận bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.