Home / Tag Archives: lịch học k10

Tag Archives: lịch học k10

Lịch học lớp NVSP Giảng viên khóa K10

thông báo

LỊCH HỌC LỚP NVSP GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG KHÓA K10 THỜI GIAN: 10/2014 đến tháng 12/ 2014 Quản lý lớp:   Mrs. Hảo: STT Học phần Số tín chỉ Thời gian Giảng viên Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo 2 Ngày thứ 7, Ngày …

Chi tiết