Lịch học lớp NVSP Giảng viên khóa K10

LỊCH HỌC LỚP NVSP

GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG KHÓA K10

THỜI GIAN: 10/2014 đến tháng 12/ 2014

Quản lý lớp:   Mrs. Hảo:

STT Học phần Số tín chỉ Thời gian Giảng viên
Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo 2 Ngày thứ 7, Ngày CN (18,19/10/2014 ) TS. Vũ Thị Sơn
Giáo dục học đại cương 3 Ngày thứ 7, Ngày CN, (25,26/10/2014 )Ngày thứ 7 ( 1/11/2014) Th.S. Trương Thị Hoa
Giáo dục đại học Thế giới và Việt Nam 1 Ngày CN (2/11/2014 ) PGS.TS. Trần Khánh Đức
Nâng cao Chất lượng tự học 2 ngày Ngày thứ 7, Ngày CN (15,16/11/2014) TS. Nguyễn Thị Liên
Tâm lý học đại cương 2 Ngày thứ 7, Ngày CN (22,23/11/2014) TS. Lê Minh Nguyệt
Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 ngày Ngày thứ 7, CN (29,30/11/2014) TS. Nguyễn Thị Kim Dung
Lí luận dạy học đại học 3 Ngày Thứ 7, Ngày CN (  13,14/12/2014)+ 10/1/2015 PGS.TS. Phan Trọng Ngọ
Đánh giá trong giáo dục 2 Ngày thứ 7, Ngày CN (20,21/12/2014) PGS.TS. Phạm Viết Vượng
Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học 1 Ngày thứ 7 (27/12/2014 ) PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn
 10 Tâm lí học dạy học đại học 1 Ngày CN (28/12/2014) TS. Lê Minh Nguyệt
TỔNG 17,18/1/2015 Dự kiến Thi các học phần

 

6 thoughts on “Lịch học lớp NVSP Giảng viên khóa K10

-->