Danh sách thiếu hồ sơ lớp NVSP Giảng viên CĐ, ĐH K10

Danh sách thiếu hồ sơ lớp NVSP Giảng viên CĐ, ĐH K10

    Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2014. Học viên bổ sung hồ sơ và học phí chậm nhất ngày 08/11/2014 để được dự thi.

        Ghi chú:                 x  :   đã nộp        

STT HỌ TÊN NGÀY SINH GT NƠI SINH Phiếu đăng ký BằngĐH CMT Giấy KS Ảnh Ghi chú
1 Nguyễn Minh An 02/04/1989 Nam Hà Nam  x x x x x
2 Phí Thị Kim Anh 20/04/1992 Nữ Hà Nội  x  x  x  x  x
3 Ngô Văn Anh 09/07/1982 Nam Hà Nội  x  x  x  x  x
4 Đồng Thị Ánh 01/11/1990 Nữ Hải Dương  x  x  x  x  x
5 Đỗ Thị Bích 12/10/1987 Nữ Yên Bái
6 Hoa Phương Chi 07/02/1991 Nữ Hà Nội x x x x
7 Nguyễn Thị Chiêm 27/08/1990 Nữ Bắc Giang x x x x
8 Nguyễn Thị Chuyền 12/06/1991 Nữ Hà Nội x x x x x
9 Tống Văn Cường 26/10/1991 Nam Hà Nội x x x x x
10 Phạm Xuân Đại 0918388818 Nam Ninh Bình x x x x x
11 Phạm Bích Diệp 01/09/1989 Nữ Hà Nội x x x x x
12 Vũ Thị Dung 15/09/1990 Nữ Thanh Hóa x x x x x
13 Phạm Thị Mỹ Dung 22/06/1983 Nữ Hà Nam x x x x x
14 Trần Thị Mai Dung 17/01/1985 Nữ Đà Nẵng
15 Nguyễn Trung Dũng 01/12/1990 Nam Hà Nam x x x x x
16 Phan Thùy Dương 06/02/1989 Nữ Tuyên Quang  x  x  x  x  x
17 Trần Thị Hải 02/10/1988 Nữ Hải Dương Viện
18 Khổng Thị Hằng 18/10/1971 Nữ Phú Thọ x x x x x
19 Nguyễn Thị Hằng 28/09/1988 Nữ Sông Bé  x  x  x  x  x
20 Đỗ Thị Hằng 23/12/1992 Nữ Ninh Bình x x x x x
21 Nguyễn Huy Hiệp 21/12/1984 Nam Hà Nội  x x x x x
22 Nguyễn Quang Hiệp 26/04/1990 Nam Hà Nội
23 Đoàn Thị Hoa 19/05/1990 Nữ Nam Định x x x x x
24 Lê Phương Hoa 24/05/1991 Nữ Hà Nội x x x x x
25 Tống Thị Thu Hòa 24/07/1990 Nữ Thanh Hóa x x x x
26 Đàm Huy Hoàng 30/03/1987 Nam Thanh Hóa
27 Vũ Thị Hồng 11/05/1990 Nữ Quảng Ninh x  x x Lớp trưởng
28 Trần Thị Thúy Hồng 02/11/1979 Nữ Quảng Ninh x x x x x
29 Nguyễn Thị Hồng 02/08/1991 Nữ Hưng Yên
30 Nguyễn Thị Hương 19/08/1989 Nữ Vĩnh Phúc x x  x x x
31 Vũ Liên Hương 21/12/1969 Nữ Hà Nội x x x x x
32 Chu Thị Thanh Hương 25/08/1987 Nữ Hà Nội
33 Cao Thị Thu Huyền 20/11/1985 Nữ Hà Nội Viện
34 Nguyễn Thị Thanh Huyền 07/07/1992 Nữ Hà Nội Viện
35 Nguyễn Xuân Huỳnh 22/06/1978 Nam Hải Dương Viện
36 Bùi Ngọc Liên 17/10/1991 Nữ Hà Nội x x x  x x
37 Đỗ Thị Loan 14/12/1987 Nữ Hải Dương
38 Nguyễn Thúy Mai 03/02/1980 Nữ Hà Nội x x x x x
39 Nguyễn Tiến Minh 05/10/1981 Nam LB Nga x x x x x
40 Hoàng Hải Minh 13/12/1990 Nam Định Viện
41 Nguyễn Thị Nghĩa 02/02/1992 Nữ Hà Nội  x x x x x
42 Trần Đại Nghĩa 12/11/1985 Nam Hà Nội x  x x x x
43 Nguyễn Thị Ngọc 29/02/1992 Nữ Hưng Yên
44 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 25/09/1985 Nữ Hà Nội  x x  x  x x
45 Bùi Thái Nguyên 10/11/1989 Nữ Đăk Lăk
46 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 24/11/1984 Nữ Tuyên Quang
47 Chu Phương Nhung 21/07/1988 Nữ Hà Nội x x x x x
48 Trần Tuyết Nhung 05/12/1988 Nữ Hà Nội x x x x x
49 Đào Hoàng Oanh 30/07/1992 Nữ Điện Biên
50 Nguyễn Văn Phong 20/10/1978 Nam Nam Định  x x  x  x x
51 Đặng Lan Phương 24/10/1992 Nữ Hải Phòng
52 Phạm Hồng Quân 10/12/1987 Nam Bắc Ninh x x x x x
53 Trần Mạnh Quân 09/08/1990 Nam Hà Nội x x x  x x
54 Đào Văn Quang 23/09/1992 Nam Hải Phòng
55 Nguyễn Thị Quế 24/02/1992 Nữ Hải Dương
56 Nguyễn Như Quỳnh 11/02/1988 Nữ Thanh Hóa x  x x x  x
57 Võ Hoài Sơn 10/06/1990 Nam Bình Thuận x x x x x
58 Thiều Cẩm Sơn 22/06/1991 Nam Thanh Hóa x x x x x
59 Đoàn Thanh Tâm 06/12/1990 Nữ Hưng Yên x x x x x
60 Trần Thị Thắm 16/02/1992 Nữ Hà Nội x x x x x
61 Đỗ Phương Thảo 30/10/1983 Nữ Hà Nội
62 Nguyễn Thị Thương 12/12/1992 Nữ Bắc Ninh x x  x x x
63 Phan Thị Thương 10/06/1992 Nữ Hà Tĩnh
64 Vũ Diệu Thúy 18/12/1973 Nữ Hà Nội x x x x x
65 Đào Trọng Thúy 10/10/1986 Nữ Thanh Hóa
66 Nguyễn Thị Thùy 20/11/1976 Nữ Hà Nội  x x x x x
67 Đào Bích Thủy 17/05/1992 Nữ Phú Thọ
68 Nguyễn Thị Huyền Trang 01/08/1991 Nữ Hà Nội x x x x x
69 Lương Lê Uyên Trang 26/12/1991 Nữ Hải Dương x x x x x
70 Nguyễn Thị Thu Trang 26/01/1990 Nữ Hà Nội x x x x x
71 Nguyễn Thị Thu Trang 06/01/1988 Nữ Thanh Hóa
72 Bùi Thị Huyền Trang 15/08/1990 Nữ Hải Phòng x x x x x
73 Đặng Thị Thu Trang 22/08/1992 Nữ Quảng Ninh Viện
74 Bùi Mạnh 26/10/1978 Nam Định
75 Nguyễn Văn Tứ 14/09/1980 Nam Hà Nội
76 Đỗ Duy Tùng 12/02/1990 Nam Vĩnh Phúc x x x x x
77 Nguyễn Thị Hồng Tuyết 17/01/1980 Nữ Hà Nội x x x x x
78 Nguyễn Thị Xuân 14/07/1991 Nữ Nam Định x x  x x x
79 Trần Thị Hải Yến 20/06/1990 Nữ Bắc Giang x x x x x
80 Trần Thị Hải Yến 25/06/1990 Nữ Phú Thọ Viện

 

Chốt danh sách lớp: 80 học viên

One thought on “Danh sách thiếu hồ sơ lớp NVSP Giảng viên CĐ, ĐH K10

-->