Lịch học lớp Nghiệp vụ tư vấn du học tại HCM tháng 11-2018

Lịch học lớp Nghiệp vụ tư vấn du học tại HCM tháng 11-2018. Cuối khóa

Mở lớp Chuẩn chức danh nghề nghiệp Thư viện tháng 23/2/2024

Mở lớp Chuẩn chức danh nghề nghiệp Thư viện tháng 23/2/2024 CLICK XEM CHƯƠNG TRÌNH VÀ MẪU CHỨNG CHỈ => TẠI ĐÂY ĐĂNG KÝ HỌC => TẠI ĐÂY LỊCH HỌC TOÀN KHÓA

Lịch học lớp Văn thư HCM 10/3/2024

Lịch học lớp Văn thư HCM 10/3/2024 Chứng chỉ đáp ứng yêu cầu của Thông tư số: 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch

Mở lớp Nghiệp vụ Sư phạm dạy nghề 22/2/2024

Mở lớp Nghiệp vụ Sư phạm dạy nghề 22/2/2024   LỊCH HỌC LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP và CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP Click xem => NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ MẪU CHỨNG CHỈ CICK => ĐĂNG KÝ HỌC   Hình

Lịch học lớp Chuẩn chức danh Giáo dục nghề nghiệp K2

Lịch học lớp Chuẩn chức danh Giáo dục nghề nghiệp K2 Mở lớp Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Giáo dục nghề nghiệp  (Ban hành kèm theo Thông tư số12/2023/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Lao

Lịch học Chuẩn chức danh cho GV MN-TH-THCS tháng 3-2024

Lịch học Chuẩn chức danh cho GV MN-TH-THCS tháng 3-2024 Khai giảng lớp Chuẩn chức danh giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS  Tháng 03/2024 Hình thức học: Trực tuyến Hồ sơ đăng ký học: Đơn đăng ký theo mẫu Bằng tốt nghiệp cao nhất

Mở lớp Kỹ năng sống cho giáo viên 01/3/2024

Mở lớp Kỹ năng sống cho giáo viên 01/3/2024 KHAI GIẢNG LỚP “BỒI DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY GIÁ TRỊ SỐNG VÀ KỸ NĂNG SỐNG” Khai giảng lớp BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG SỐNG dành cho giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, giáo viên

Khai giảng lớp Nghiệp vụ Báo chí 3/3/2024

Khai giảng lớp Nghiệp vụ Báo chí 3/3/2024 LỊCH HỌC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ KHAI GIẢNG 03/3/2024   ĐĂNG KÝ HỌC => TẠI ĐÂY CLICK XEM => CHƯƠNG TRÌNH VÀ MẪU CHỨNG CHỈ Thời gian: Sáng 8h00 – 11h00, Chiều 14h00 –

Lịch học lớp Quản lý Giáo dục Mầm non, Phổ thông tháng 01/2024

Lịch học lớp Quản lý Giáo dục Mầm non, Phổ thông tháng 01/2024 ĐĂNG KÝ HỌC => TẠI ĐÂY Hồ sơ đăng ký học bao gồm: 2 ảnh 3×4 CCCD/CMT phô tô Bằng tốt nghiệp cao nhất phô tô Phiếu đăng ký học viên (theo