Home / Tag Archives: lịch nhận chứng chỉ

Tag Archives: lịch nhận chứng chỉ

Lịch nhận chứng chỉ lớp TC-SCF 03, TC-SCF 04

Lịch nhận chứng chỉ lớp TC-SCF 03, TC-SCF 04. Thông báo Lịch nhận chứng chỉ lớp TC-SCF 03, TC-SCF 04 như sau: – Thời gian trả chứng chỉ: Từ ngày 10/3/2016 đến hết ngày 10/4/2016 Sáng: 08h30-11h00 Chiều: 14h30-17h00 – Địa điểm: Trung tâm Nghiệp vụ sư phạm Quốc Gia – …

Chi tiết