Lịch nhận chứng chỉ lớp TC-SCF 03, TC-SCF 04

Lịch nhận chứng chỉ lớp TC-SCF 03, TC-SCF 04.

Thông báo Lịch nhận chứng chỉ lớp TC-SCF 03, TC-SCF 04 như sau:

– Thời gian trả chứng chỉ: Từ ngày 10/3/2016 đến hết ngày 10/4/2016

Sáng: 08h30-11h00

Chiều: 14h30-17h00

– Địa điểm:

Trung tâm Nghiệp vụ sư phạm Quốc Gia

– Học viên mang theo Thẻ học viên và chứng minh thư để đối chiếu.

– Lưu ý: Chứng chỉ chỉ cấp một lần, nếu mất học viên tham gia lại khóa học từ đầu, nên để tránh mất mát các bạn lưu ý không nhận hộ chứng chỉ.

Mọi thắc mắc liên hệ: (Cô Hảo)

Trân trọng!

Bình luận bài viết