Danh sách lớp Nghiệp vụ sư phạm TC – SCF 05

Danh sách lớp Nghiệp vụ sư phạm TC – SCF 05.

Học viên kiểm tra lại thông tin, nếu có sai sót vui lòng coment tại website của trung tâm để trung tâm kịp thời sửa chữa.

Liên hệ: (Cô Hảo)

DANH SÁCH LỚP

TC – SCF 05

STT MÃ THẺ HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GT
1 24 Bùi Tuấn Anh 08/10/1989 Hà Nội Nam
2 16 Đặng Thị Lan Anh 13/01/1994 Hà Nội Nữ
3 21 Nguyễn Quốc Chiến 28/09/1993 Lào Cai Nam
4 15 Hà Thanh Cúc 22/08/1992 Lạng Sơn Nữ
5 11 Vũ Tất Giang 20/12/1990 Hải Dương Nam
6 31 Nguyễn  Thúy 23/07/1990 Hà Nội Nữ
7 22 Lê Thị Hồng 26/05/1991 Hà Nội Nữ
8 12 Nguyễn Thanh Hải 19/03/1991 Nam Định
9 10 Trịnh Thị Hạnh 02/06/1993 Thanh Hóa Nữ
10 18 Cao Thị Hãnh 20/03/1994 Bắc Ninh Nữ
11 30 Nguyễn Thị Yến Hoa 18/10/1990 Hà Nội Nữ
12 8 Phạm Thị Hòa 05/01/1992 Hải Dương Nữ
13 13 Nguyễn Văn Hoàng 04/05/1993 Hà Giang Nam
14 27 Đinh Thị Diệu Linh 27/07/1993 Hòa Bình Nữ
15 26 Trần Hà Ly 05/12/1993 Hà Nội Nữ
16 7 Nguyễn Thị 11/02/1992 Nghệ An Nữ
17 23 Nguyễn Thị N ga 28/08/1993 Vĩnh Phúc Nữ
18 28 Lê Bá Năm 10/05/1987 Thanh Hóa Nam
19 25 Lê Hồng Ngọc 22/10/1993 Hà Nội Nữ
20 2 Trần Thị Mỹ Phương 14/04/1994 Gia Lai Nữ
21 6 Trịnh Thị Thu Phượng 07/11/1993 Hà Nội Nữ
22 17 Trương Thị Mai Quỳnh 21/04/1994 Thái Bình Nữ
23 3 Thắm
24 14 Nguyễn Thị Thu Thảo 05/01/1993 Hà Nội Nữ
25 5 Thu
26 20 Đỗ Thị Ngọc Thúy 22/02/1994 Tuyên Quang Nữ
27 1 Nguyễn Thị Tiến 16/01/1994 Bắc Ninh Nữ
28 29 Bùi Thị Tranng 25/10/1991 Ninh Bình Nữ
29 19 Lê Thị Thu Tranng 24/07/1995 Hải Phòng Nữ
30 4 Vinh
31 9 Trịnh Thị Vui 25/11/1989 Thanh Hóa Nữ