Home / Tag Archives: lịch thi

Tag Archives: lịch thi

Lịch thi lớp TC-SCF 03, TC-SCF 04

Lịch thi lớp TC-SCF 03, TC-SCF 04 TRUNG TÂM NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM QUỐC GIA LỊCH THI HẾT HỌC PHẦN CÁC MÔN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM Chú ý:           – Học viên có mặt tại điểm thi trước giờ thi 15 phút;                       – Khi đi thi mang theo chứng minh …

Chi tiết