Lịch thi lớp TC-SCF 03, TC-SCF 04

Lịch thi lớp TC-SCF 03, TC-SCF 04

TRUNG TÂM NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM QUỐC GIA

LỊCH THI HẾT HỌC PHẦN CÁC MÔN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

Chú ý:           – Học viên có mặt tại điểm thi trước giờ thi 15 phút;

                      – Khi đi thi mang theo chứng minh thư và thẻ học viên (hoặc phiếu thu)

STT Thời gian Thời lượng Học phần

Buổi sáng – Ngày 26.01.2016 (Thứ 3)

1 07h45-09h15 90 phút Tâm lí học sư phạm nghề nghiệp
2 09h30 – 11h00 90 phút Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Buổi chiều – Ngày 26.01.2016 (Thứ 3)

3 13h15 – 14h15 60 phút Giáo dục học nghề nghiệp
4 14h25 – 15h25 60 phút Tổ chức và quản lý quá trình dạy học
5 15h35 – 16h35 60 phút Phương pháp và Kỹ  năng dạy học
6 16h45 – 17h45 60 phút Giao tiếp và ứng xử sư phạm

Mọi thắc mắc học viên vui lòng liên hệ: (Cô Hảo)