Home / Tag Archives: lịch thi k11

Tag Archives: lịch thi k11

Lịch thi lớp NVSP TC K11

Lịch thi lớp NVSP TC K11 THÔNG BÁO THI LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TCCN/K11 Thi 07 Môn ( 02 ngày) Thứ 6 &Thứ 7,Ngày 15 + 16/08/2104 Thời gian thi:  – Sáng: Bắt đầu từ 8h00                  – Chiều: Bắt đầu từ 14h00 (Học viên có …

Chi tiết