Lịch thi lớp NVSP TC K11

Lịch thi lớp NVSP TC K11

THÔNG BÁO THI

LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TCCN/K11

Thi 07 Môn ( 02 ngày)

Thứ 6 &Thứ 7,Ngày 15 + 16/08/2104

Thời gian thi:  – Sáng: Bắt đầu từ 8h00

                 – Chiều: Bắt đầu từ 14h00

(Học viên có mặt trước 15-20 phút để làm thủ tục.Khi đi mang theo thẻ học viên và chứng minh thư.)

Chú ý: Danh sách kèm SBD dán trên cửa phòng thi

Học viên nào không tham gia kì thi này báo thì về Trung tâm để bảo lưu kết quả thi khóa sau. Trung tâm không chịu trách nhiệm với những học viên nào không bảo lưu.

Chú ý: Học viên có mặt tại điểm thi trước giờ thi 15 phút; Khi đi thi mang theo thẻ học viên và chứng minh thư

 

STT Thời gian Thời lượng Học phần Giảng Viên
Buổi sáng – (Thứ 6) Ngày 15.8.2014  
1 8h00 – 9h30 90 phút Tâm lý học sư phạm nghề nghiệp Lê Xuân Tiến
2 9h45 – 10h45 60 phút Giao tiếp và ứng xử sư phạm  
Buổi Chiều – (Thứ 6) Ngày 15.8.2014  
3 14h00-15h00 60 phút Giáo dục học nghề nghiệp Nguyễn Thị Xuân Lan
4 15h15 – 16h15 60 phút Tổ chức và quản lý quá trình dạy học  
Buổi sáng – (Thứ 7) Ngày 16.8.2014  
5 8h00 – 9h00 60 phút Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Bùi Minh Đức
6 9h15 – 10h45 90 phút Phương pháp và kỹ năng dạy học  
Buổi Chiều – (Thứ 7) Ngày 16.8.2014  
7 14h00 – 15h00 60 phút Sử dụng phương tiện và công nghệ trong dạy học Trần Thị Loan

3 thoughts on “Lịch thi lớp NVSP TC K11

-->