Lịch học lớp NVSP cho giảng viên ĐH, CĐ K08

Lịch học lớp NVSP cho giảng viên ĐH, CĐ K08.

Lịch học lớp Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên Đại học, cao đẳng khóa K08. Thời gian học từ tháng 08 đến tháng 10/2014. Thời lượng 20 tín chỉ. Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cấp chứng chỉ

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP NVSP K08

THỜI GIAN: 8/2014 đến tháng 11/ 2014.

 

Quản lý lớp: Mrs. Hảo  ( )                  

 

STT Học phần Số tín chỉ Thời gian Giảng viên
1 Giáo dục học đại cương 3 Ngày thứ 7, ngày CN, (16/8/2014 – 17/8/2014) Ngày thứ 7 (23/8/2014) Th.S. Trương Thị Hoa
2 Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học 1 CN (24/8/2014) TS. Nguyễn Duy Hải
3 Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo 2 Ngày thứ 7, ngày CN (27/9/2014 – 28/9/2014) PGS.TS. Phạm Viết Vượng
4 Đánh giá trong giáo dục 2 Ngày thứ 7, Ngày CN (6/9/2014 – 7/9/2014) TS. Vũ Lệ Hoa
5 Giáo dục đại học Thế giới và Việt Nam 1 Ngày thứ CN (13/9/2014) PGS.TS. Phạm Viết Vượng
6 Lí luận dạy học đại học 3 Ngày thứ CN (14/9/2014)Ngày Thứ 7, Ngày CN (20/9/2014 – 21/9/2014) TS. Nguyễn Thanh Hồng
7 Tâm lý học đại cương 2 Ngày thứ 7, Ngày CN (25/10/2014 – 26/10/2014) TS. Dương Diệu Hoa
8 Tâm lí học dạy học đại học 1 Ngày thứ 7 (1/11/2014) TS. Dương Diệu Hoa
9 Nâng cao Chất lượng tự học 2 Ngày thứ 7 (11,12/10/2014) TS. Nguyễn Thị Liên
10 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 Ngày 4,5/10/2014 TS. Phạm Thị Kim Anh
  TỔNG 10 Dự kiến 8,9/ 11/2014 Dự kiến Thi các học phần

 

-->