Lịch thi các khóa học tại trung tâm

Lịch thi lớp TC-SCF 01

8,Tháng Mười, 2015 Bích Hảo 0

Lịch thi lớp TC-SCF 01 STT Thời gian Thời lượng Học phần Buổi sáng – Ngày 10.10.2015 (thứ bẩy) 1 7h15 – 8h15 60 phút Tâm lí học sư phạm