Home / Tag Archives: Lịch thi lớp TC-SCF 01

Tag Archives: Lịch thi lớp TC-SCF 01

Lịch thi lớp TC-SCF 01

Lịch thi các khóa học tại trung tâm

Lịch thi lớp TC-SCF 01 STT Thời gian Thời lượng Học phần Buổi sáng – Ngày 10.10.2015 (thứ bẩy) 1 7h15 – 8h15 60 phút Tâm lí học sư phạm nghề nghiệp 2 8h25- 9h25 60 phút Giao tiếp và ứng xử sư phạm 3 9h35 – 10h35 60 phút …

Chi tiết