Lịch thi lớp TC-SCF 01

Lịch thi lớp TC-SCF 01

STT Thời gian Thời lượng Học phần
Buổi sáng – Ngày 10.10.2015 (thứ bẩy)
1 7h15 – 8h15 60 phút Tâm lí học sư phạm nghề nghiệp
2 8h25- 9h25 60 phút Giao tiếp và ứng xử sư phạm
3 9h35 – 10h35 60 phút Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
4 10h45 – 11h45 60 phút Giáo dục học nghề nghiệp
Buổi chiều – Ngày 10.10.2015 (thứ bẩy)
4 13h15 – 14h15 60 phút Tổ chức và quản lí quá trình dạy học
5 14h25 – 15h25 60 phút Phương pháp và kĩ năng dạy học
6 15h35 – 16h35 60 phút Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
7 16h45 – 17h45 60 phút Sử dụng phương tiện và công nghệ dạy học trong giáo dục nghề nghiệp
Chú ý: Học viên có mặt tại điểm thi trước giờ thi 15 phút; Khi đi thi mang theo thẻ học viên và chứng minh thư