Danh sách phòng thi lớp TC-SCF 01

Danh sách phòng thi lớp TC-SCF 01

TT

SBD

Họ và tên

GT Sinh ngày Nơi sinh
1. 01 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 06/03/1992 Hà Nội
2. 02 Đặng Thị Lan Anh Nữ 25/09/1990 Bắc Giang
3. 03 Bùi Thị Bình Nữ 18/12/1991 Hải Dương
4. 04 Phạm Thị Châm Nữ 29/10/1988 Hà Nội
5. 05 Phạm Thị Hồng Châm Nữ 10/07/1991 Nam Định
6. 06 Nguyễn Tô Châu Nam 11/11/1988 Lạng Sơn
7. 07 Bùi Thị Thu Dung Nữ 25/10/1993 Thái Bình
8. 08 Nguyễn Thị Kim Dung Nữ 22/09/1987 Hà Giang
9. 09 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 18/11/1984 Hà Nội
10. 10 Vũ Thị Thúy Hằng Nữ 01/03/1993 Thái Bình
11. 11 Bùi Thị Thu Hằng Nữ 08/10/1994 Phú Thọ
12. 12 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nữ 26/06/1989 Hà Nội
13. 13 Cao Quang Hinh Nam 16/08/1990 Bắc Ninh
14. 14 Trần Thị Hoa Nữ 02/08/1991 Nghệ An
15. 15 Hoàng Thị Thu Hoài Nữ 23/06/1992 Tuyên Quang
16. 16 Đặng Thị Thu Huế Nữ 04/09/1994 Tuyên Quang
17. 17 Nguyễn Văn Hùng Nam 10/05/1977 Hải Dương
18. 18 Đặng Thị Diễm Hương Nữ 15/12/1194 Tuyên Quang
19. 19 Lê Thị Thu Hương Nữ 24/09/1989 Thanh Hóa
20. 20 Phan Văn Huy Nam 17/06/1991 Hà Nội
21. 21 Phùng Thị Huyên Nữ 19/06/1994 Tuyên Quang
22. 22 Nguyễn Thị Huyền Nữ 29/09/1993 Thái Bình
23. 23 Lê Thị Khuyên Nữ 23/03/1987 Tuyên Quang
24. 24 Trần Thị Khánh Linh Nữ 26/08/1990 Hà Nội
25. 25 Nguyễn Thị Bích Loan Nữ 10/12/1992 Vĩnh Phúc
26. 26 Trịnh Tuyết Mai Nữ 03/11/1991 Hà Nội
27. 27 Hoàng Thị Mai Nữ 04/12/1994 Tuyên Quang
28. 28 Mai Thị Hà My Nữ 20/11/1993 Hưng Yên
29. 29 Vũ Quang Nam Nam 17/06/1990 Hà Nội
30. 30 Ma Thị Ngân Nữ 15/12/1994 Tuyên Quang
31. 31 Nguyễn Duy Phúc Nam 09/10/1988 Hà Nội
32. 32 Trần Phú  Phương Nam 04/12/1993 Hải Dương
33. 33 Nguyễn Thị Mai Phương Nữ 14/08/1992 Hải Dương
34. 34 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 15/07/1993 Tuyên Quang
35. 35 Nguyễn Hiền Thiện Nữ 11/04/1992 Hà Nội
36. 36 Lê Thị Hồng Thúy Nữ 10/10/1982 Hà Nội
37. 37 Hà Thu Thủy Nữ 17/08/1994 Tuyên Quang
38. 38 Hoàng Thị Thùy Trang Nữ 25/10/1992 Quảng Ninh
39. 39 Nguyễn Ngọc Tuấn Nam 29/04/1991 Hà Nội
40. 40 Trần Thị Tuyết Nữ 05/10/1991 Thái Nguyên
41. 41 Đỗ Lê Vân Nữ 18/10/1985 Tuyên Quang