Home / Tag Archives: lịch thi TCCN-K14

Tag Archives: lịch thi TCCN-K14

Lịch thi lớp TCCN khóa K14

thông báo

Lịch thi lớp TCCN khóa K14 THÔNG BÁO LỊCH THI LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TCCN/K14 Thi 07 Môn ( 02 ngày) Thứ 5 &Thứ 6,Ngày 11+ 12/12/2104 Thời gian thi: – Sáng: Bắt đầu từ 8h00 – Chiều: Bắt đầu từ 14h00 (Học viên có mặt trước …

Chi tiết