Lịch thi lớp TCCN khóa K14

Lịch thi lớp TCCN khóa K14

THÔNG BÁO LỊCH THI
LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TCCN/K14

Thi 07 Môn ( 02 ngày)
Thứ 5 &Thứ 6,Ngày 11+ 12/12/2104
Thời gian thi:

– Sáng: Bắt đầu từ 8h00
– Chiều: Bắt đầu từ 14h00
(Học viên có mặt trước 15-20 phút để làm thủ tục. Khi đi mang theo thẻ học viên và chứng minh thư.)
Chú ý: Danh sách kèm SBD dán trên cửa phòng thi
– Học viên nào không mang Chứng minh thư không được vào phòng thi.
– Học viên nào k tham gia kì thi này báo về Trung tâm trước ngày thi để lưu kêt quả thi khóa sau. Trung tâm không chịu trách nhiệm những học viên nào không bảo lưu./.

Bình luận bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.