Danh sách học viên K09 học lại

Danh sách học viên K09 học lại

DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI

LỚP GIẢNG VIÊN CĐ – ĐH K09

Học viên học lại theo dõi lịch học của lớp K12 để tham gia học lại tất cả các môn

 Học viên nào không học lại ở khóa K12 , Trung tâm không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp.

Họ Tên Ngày sinh GT Nơi sinh Ghi chú
Lê Hoàng Anh 10/10/1982 Nữ Hà Nội  
Nguyễn Thị Mai Anh 18/07/1992 Nữ Nghệ An  
Đinh Thành Hưng 30/04/1989 Nam Hà Nội  
Nguyễn Thị Thanh Huyền 12/12/1981 Nữ Sơn La  
Nguyễn Thị Loan 03/01/1990 Nữ Bắc Giang  
Bùi Thị Diệu Minh 04/09/1985 Nữ Hà Nội  
Ngô Đăng Ninh 01/08/1984 Nam Bắc Ninh  
Tạ Thanh Quỳnh 20/12/1991 Nữ Hải Dương  
Trần Thị Thảo 18/10/1988 Nữ Quảng Ninh  
Đoàn Thị Thu Thủy 26/04/1984 Nữ Hải Dương  
Nguyễn Linh Trang 01/10/1991 Nữ Ninh Bình  

 

-->