Danh sách lớp giảng viên ĐH, CĐ K11

Danh sách lớp giảng viên ĐH, CĐ K11

DANH SÁCH LỚP NVSP

GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG

Khóa học K11 – Tại Hà Nội

 

TT HỌ TÊN NGÀY SINH GIỚI TÍNH NƠI SINH GHI CHÚ
1                     Đặng Quốc Anh 07/07/1990 Nam Hà Nội  
2                     Nguyễn Thị Mai Anh 21/08/1992 Nữ HCM  
3                     Ngô Thị Vân Anh 22/10/1991 Nữ Bắc Giang  
4                     Hoàng Vân Anh 08/03/1991 Nữ Liên Xô Viện
5                     Nguyễn Phương Anh 15/02/1991 Nữ Hà Nội  
6                     Tô Đức Anh 25/11/1984 Nam Thái Bình  
7                     Nguyễn Ngọc Anh   Nữ   Viện
8                     Vương Thị Hải Anh 12/10/1988 Nữ Thanh Hóa  
9                     Nguyễn Thị Hòa Bình 22/04/1982 Nữ Hà Nội  
10                Nguyễn Khánh Chi 10/01/1990 Nữ Ninh Bình  
11                Hà Đức Chi        
12                Tạ Kim Chi 13/10/1989 Nữ Hà Nội Viện
13                Nguyễn Thị Thanh Chuyên 27/09/1973 Nữ Điện Biên  
14                Dương Văn Cường        
15                Đậu Công Danh 03/02/1989 Nữ Nghệ An  
16                Lê Thị Diệp 23/11/1989 Nữ Thanh Hóa  
17                Trần Sách Đông 06/03/1992 Nam Hải Phòng  
18                Ngô Thị Thùy Dung 24/10/1990 Nữ Lạng Sơn  
19                Phạm Thùy Dương 14/05/1992 Nữ Quảng Ninh Viện
20                Ngô Thùy Dương 23/10/1991 Nữ Hà Nội  
21                Phạm Thị Dương 19/05/1991 Nữ Hà Tĩnh Viện
22                Phạm Thùy Dương 16/02/1989 Nữ Hà Nội  
23                Nguyễn Quang Duy 12/12/1992 Nam Bắc Ninh  
24                Nguyễn Thị Duyên 02/02/1986 Nữ Hà Nội Viện
25                Tạ Hà Giang 31/08/1988 Nữ Hà Nội  
26                Thái Tô Giang        
27                Ngô Thị Hương Giang 03/03/1984 Nữ Hải Dương  
28                Nguyễn Minh Giang        
29                Lương Thị Ngọc 31/03/1985 Nữ Hà Nội  
30                Vũ Thị 20/07/1992 Nữ Nam Định Lớp phó
31                Phạm Thị Hạnh 17/07/1986 Nữ Yên Bái  
32                Lê Thị Hoa 08/09/1989 Nữ Thanh Hóa Viện
33                Lê Thị Hòa   Nữ    
34                Trần Xuân Hùng 25/10/1990 Nam Thái Bình Viện
35                Trần Minh Hương 01/06/1992 Nữ Phú Thọ  
36                Hoàng Quốc Hương 14/11/1984 Nam Hải Dương  
37                Nguyễn Ngọc Hương 23/07/1964 Nam Hà Nội  
38                Hoàng Thị Quỳnh Hương 08/10/1988 Nữ Cao Bằng  
39                Mai Hương 08/02/1987 Nữ Thanh Hóa  
40                Trần Minh Hương 01/06/1992 Nữ Thái Bình  
41                Dương Thị Phương Liên 30/03/1987 Nữ Hải Dương Viện
42                Nguyễn Mai Linh 18/01/1987 Nữ Hà Nội  
43                Đào Thị Thùy Linh 07/11/1990 Nữ Quảng Ninh  
44                Nguyễn Hoàng Diệu Linh 25/09/1988 Nữ    
45                Nguyễn Thị Diệu Linh 16/10/1978 Nữ Hà Nội Viện
46                Đào Thị Loan 23/02/1990 Nữ Thanh Hóa  
47                Nguyễn Thị Lương 14/12/1988 Nữ Thái Bình Viện
48                Mai Thị Thanh Mai 27/07/1989 Nữ Thanh Hóa  
49                Trịnh Tuyết Mai 03/11/1991 Nữ Hà Nội  
50                Nguyễn Thị Tuyết Mai 23/05/1985 Nữ Hà Nội  
51                Nguyễn Thị Tuyết Minh 01/11/1988 Nữ Vĩnh Phúc  
52                Nguyễn Hoàng Anh Minh 28/06/1984 Nam Hà Nội Viện
53                Ngô Minh Nam 04/08/1992 Nam Hà Nội  
54                Phạm Thị Minh Ngọc 20/09/1989 Nữ Hải Phòng  
55                Lại Bích Ngọc 03/04/1992 Nữ Hà Nội  
56                Nguyễn Quỳnh Ngọc 21/01/1991 Nữ   Viện
57                Nguyễn Thị Hồng Nhung 20/11/1989 Nữ Bắc Giang  
58                Đoàn Thị Oanh 15/08/1987 Nữ Hải Phòng  
59                Vũ Trọng Phong 11/03/1972 Nam Thanh Hóa  
60                Nguyễn Thị Mai Phương 15/09/1985 Nữ Hà Nội  
61                Nguyễn Văn Quảng        
62                Hoàng Thị Sầu 07/02/1993 Nữ Hà Giang Viện
63                Phạm Thị Thanh Son 09/10/1989 Nữ Ninh Bình Viện
64                Phạm Minh Sơn 16/05/1968 Nam Thanh Hóa  
65                Nguyễn Trọng Trường Sơn 22/08/1976 Nam Thái Bình  
66                Vũ Văn Tài 29/07/1986 Nam Nam Định  
67                Mai Trọng Tâm       Viện
68                Lại Thanh Tâm        
69                Dương Văn Thái 02/10/1989 Nam Bắc Ninh  
70                Trần Đức Thắng 16/09/1981 Nam Hà Nội  
71                Phạm Ngọc Thắng 13/05/1981 Nam Ninh Bình  
72                Nguyễn Đình Thành        
73                Hoàng Xuân Thảo   Nữ    
74                Nguyễn Thị Thanh Thảo   Nữ   Viện
75                Nguyễn Thị Thoan 17/03/1983 Nữ Bắc Ninh  
76                Đỗ Thị Thùy 14/01/1991 Nữ Hà Nội  
77                Nguyễn Thị Thủy   Nữ    
78                Nguyễn Đăng Tiến 25/08/1962 Nam Vĩnh Phúc  
79                Trần Minh Toàn 13/11/1981 Nam Hải Phòng Lớp trưởng
80                Hoàng Anh Trà 27/10/1992 Nữ Quảng Bình  
81                Nguyễn Thị Thu Trang 27/12/1988 Nữ Hà Nội  
82                Nguyễn Thị Thu Trang 14/12/1985 Nữ Hà Nội Viện
83                Hoàng Xuân Trường 25/07/1977 Nam Hà Nội  
84                Đặng Văn Tuấn   Nam   Viện
85                Dương Hữu Tuyến 23/09/1989 Nam Hà Tĩnh  
86                Bùi Thanh Tuyền 24/07/1986 Nữ Sơn La  
87                Phan Thị Vân 25/06/1986 Nữ Nghệ An  
88                Trần Thị Vui 11/03/1988 Nữ Bắc Ninh  
89                Nguyễn Văn Vương 18/12/1987 Nam Hà Nội  
90                Hà Hải Yến 20/12/1988 Nữ Đăk Lăk  

 

          Chốt danh sách lớp: 90 học viên

-->