Home / Tag Archives: phan hang thcs

Tag Archives: phan hang thcs

Phân hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở

Phân hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở.  Từ ngày 03/11/2015, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập được thực hiện theo Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV * Theo đó, chức danh nghề nghiệp giáo viên trong các …

Chi tiết