Home / Tag Archives: TC-SCF 02

Tag Archives: TC-SCF 02

Lịch thi lớp TC – SCF 02

Lịch thi lớp TC – SCF 02 LỊCH THI HẾT HỌC PHẦN CÁC MÔN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM  Chú ý: Học viên có mặt tại điểm thi trước giờ thi 15 phút; Khi đi thi mang theo chứng minh thư và thẻ học viên STT Thời gian Thời lượng Học …

Chi tiết