Lịch thi lớp TC – SCF 02

Lịch thi lớp TC – SCF 02

LỊCH THI HẾT HỌC PHẦN CÁC MÔN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM 
Chú ý: Học viên có mặt tại điểm thi trước giờ thi 15 phút;

Khi đi thi mang theo chứng minh thư và thẻ học viên

STTThời gianThời lượngHọc phần
Buổi sáng – Ngày 15.11.2015 (Chủ Nhật)
17h30 – 8h3060 phútGiáo dục học nghề nghiệp
28h40 – 9h4060 phútTổ chức và quản lý quá trình dạy học
39h50 – 11h2090 phútNghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
Buổi chiều – Ngày 15.11.2015 (Chủ Nhật)
413h30-14h3060 phútTâm lí học sư phạm nghề nghiệp
514h20 – 15h2090 phút Giao tiếp và ứng xử sư phạm
615h30 – 16h3060 phútPhương pháp và Kỹ  năng dạy học

Bình luận bài viết