Danh sách lớp TC – SCF 02

Danh sách lớp TC – SCF 02

TT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GT
1 Phạm Thị Hải  Anh  02/11/1991 Hải Phòng Nữ
2 Nguyễn Thị Lan Anh 04/10/1992 Tuyên Quang Nữ
3  Nguyễn Thị Vân Anh 10/10/1990  Hải Phòng Nữ
4 Hà Huy Cường 30/05/1981 Hà Nội Nam
5 Nguyễn Thị Thu Giang 14/12/1995 Bắc Ninh Nữ
6 Phạm Thị Thu 01/06/1992 Hải Dương Nữ
7 Nguyễn Huy 22/06/1984 Hà Nội Nam
8 Nguyễn Thị Thu 16/02/1992 Hải Phòng Nữ
9 Trần Thị Hải 01/06/1992 Vĩnh Phú Nữ
10 Đỗ Thị Hảo 05/06/1993 Thanh Hóa Nữ
11 Nguyễn Thị Thu Hằng 09/04/1978 Hà Nội Nữ
12 Phạm Thị Hiền 15/04/1994 Hải Dương Nữ
13 Nguyễn Văn Hiếu 01/11/1988 Hà Nội Nam
14 Trương Thị Thanh Hoa 26/02/1995 Hà Nam Nữ
15 Nguyễn Thị Huế 18/08/1977 Hải Phòng Nữ
16 Vũ Thị Kim Huyền 02/09/1993 Vĩnh Phúc Nữ
17 Vũ Thị Thu Huyền 16/03/1993  Hải Phòng Nữ
18 Phạm Thị Hường 08/05/1992 Nam Định Nữ
19 Ngô Huy Lịch 27/05/1993 Thanh Hóa Nam
20 Đỗ Thị Liên 04/10/1987 Hà Nôi Nữ
21 Vũ Linh Linh 25/12/1995 Phú Thọ Nữ
22 Đinh Thị Ngọc Linh 23/08/1995 Hải Dương Nữ
23 Phạm Duy Linh 07/03/1993 Hà Nội Nam
24 Hà Thị Thùy Linh 28/11/1990 Nghệ An Nữ
25 Mai Thị Loan 20/09/1984 Hòa Bình Nữ
26 Nguyễn Phương Mai 01/11/1995 Ninh Bình Nữ
27 Nguyễn Hữu Minh 31/03/1990 Hà Nội Nam
28 Phan Văn Minh 22/11/1990 Lào Cai Nam
29 Nguyễn Trà My 26/10/1993 Thái Bình Nữ
30 Nguyễn Bích Ngọc 05/03/1993 Nghệ An Nữ
31 Vũ Bích Ngọc 20/09/1992  Hải Phòng Nữ
32 Trần Thanh Nguyên 22/06/1992 Kon Tum Nam
33 Bùi Thị Nhi 25/10/1993 Hòa Bình Nữ
34 Phạm Thị Tuyết Nhung 18/08/1990 Hải Phòng Nữ
35 Bùi Thúy Oanh 07/05/1994 Hải Dương Nữ
36 Phạm Văn Phi 06/12/1995 Bắc Ninh Nam
37  Mạc Thị Phượng 10/07/1988 Hải Phòng Nữ
38 Trần Thị Ngọc Phượng 22/12/1991 Ninh Bình Nữ
39 Trương Văn Quảng 03/10/1993 Hà Nội Nam
40 Lê Thị Son 29/03/1995 Nghệ An Nữ
41 Nguyễn Văn Sơn 24/12/1992 Hải Dương Nam
42 Dương Mạnh Tân 07/09/1971 Hà Nội Nam
43 Trần Văn Tuấn 02/08/1978 Nam Định Nam
44 Dương Thanh Tùng 25/05/1991 Hà Nội Nam
45 Lê Thị Thảo 15/04/1993 Hà Nội Nữ
46 Lê Phương Thảo 12/08/1995 Hải Dương Nữ
47 Trần Thị Thảo 17/08/1992 Hưng Yên Nữ
48 Phạm Thị Thảo 31/03/1993 Hải Phòng Nữ
49 Phùng Thị Kim Thoa 03/09/1992 Hà Nội Nữ
50 Phùng Thị Thơ 22/03/1995 Hải Dương Nữ
51 Vũ Thị Thu 11/06/1982 Hải Phòng Nữ
52 Nguyễn Khắc Thuận 30/09/1992 Hà Nội Nam
53 Trịnh Văn Trung 17/12/1958 Nam Định Nam
54 Trần Thị Tố Uyên 14/09/1995 Bắc Giang Nữ
55 Nguyễn Thị Lê Vân 05/11/1983 Bắc Ninh Nữ
56 Chu Thị Huyền Vân 17/06/1995 Nam Định Nữ
57 Nguyễn Thị Vân 15/10/1994 Ninh Bình Nữ
58 Ngô Thúy Vinh 09/03/1977 Hà Nội Nữ
59 Nguyễn  Thị Hải Yến 02/08/1973 Hà Nội Nữ
60 Phạm Thị Hải Yến 24/03/1995 Ninh Bình Nữ
61 Nguyễn Thị Hoàng Yến 21/02/1993 Hải Dương Nữ

Học viên kiểm tra kỹ lại thông tin: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính.

Nếu có sai sót vui lòng báo về trung tâm để được cập nhật lại thông tin.